Obnova lokality Stařanská

Evropsky významná lokalita Beskydy | Pastva, Seč | 2020

Ve prospěch předmětu ochrany v EVL Beskydy, kterým jsou podhorské až horské smilkové trávníky s výskytem jalovce byla na ploše přilbližně 1,3 ha v k.ú. Halenkov provedena obnova lokality „Stařanská“, kde proběhla kontinuální pastva stádem ovcí od června do září 2020, dále výseč křovinořezem zmlazující nežádoucí dřevinný nálet (maliník, ostružiny, buky, smrky aj.) a odstranění této biomasy. Navíc z důvodu obnovy mezofilní ovsíkové louky bylo ve stejném k.ú. provedeno vysečení ručně vedenou sekačkou a odklizení posečené hmoty. Opatření v celkové hodnotě 58 880 Kč provedl vlastník pozemku. Opatření v celkové hodnotě 98 288 Kč provedl nájemce pozemku.

Print Friendly, PDF & Email