Ochrana zvonovce liliolistého a bylinného patra teplomilné sípákové doubravy

Evropsky významná lokalita Karlické údolí | Lesnická oplocenka | 2020

Z důvodu ochrany zvonovce liliolistého proti zimnímu okusu zvěře byly v EVL Karlické údolí postaveny dvě drátěné oplocenky o výšce 160 cm. Zároveň došlo k instalaci závěsné oplocenky v extrémních podmínkách, na kamenitém podkladu, ve vzrostlém porostu na ochranu bylinného patra teplomilné sípákové doubravy rovněž proti okusu zvěří, především muflonní, se spodním břevnem, které zamezuje podrytí černou zvěří. Opatření v celkové hodnotě 100 800 Kč provedl vlastník pozemku.

Print Friendly, PDF & Email