Ruční kosení ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty

Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty | Sečení křovinořezem | 2020

V srpnu 2020 bylo v EVL Bílé Karpaty v k. ú. Strání 0,194 ha provedeno ruční kosení, včetně shrabání, úklidu a odvozu biomasy. Došlo tak k podpoře růstu polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco – Brometalia) a tedy ke zlepšení stavu společenstva suchých trávníků. Opatření v celkové hodnotě 6 809,40 Kč provedl zhotovitel na základě uzavřené dohody.

Print Friendly, PDF & Email