Šetrné ruční sečení v lokalitě Psárky

Evropsky významná lokalita Beskydy | Sečení | 2020

V lokalitě Psárky v evropsky významné lokalitě Beskydy se vyskytují chráněných druhy rostlin a ve 3. zóně chráněné krajinné oblasi Beskydy jsou navíc chráněny mezofilní ovsíkové louky. Na pozemku o rozloze 0,57 ha v k.ú. Morávka vlastník bylo provedeno šetrné ruční posečení travních porostů. Opatření v celkové hodnotě 10 260 Kč provedl vlastník pozemku.

Print Friendly, PDF & Email