Úpravy v botanicky cenné lokalitě Lúčka

Evropsky významná lokalita Beskydy | Odstranění náletu nad 3 m | 2020

Z důvodu ochrany mezofilních ovsíkových luk a podhorských až horských smilkových trávníků s jalovcem došlo v lokalitě Lúčka v EVL Beskydy, v k.ú. Morávka k výřezům souvislého porostu vzrostlých náletových dřevin s převahou smrku ztepilého do průměru 25 cm. Veškerá vyřezaná hmota byla z plochy odstraněna.

Print Friendly, PDF & Email