Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Bmík

Evropsky významná lokalita Oblík - Srdov - Brník | Prořezávky jehličnaté + listnaté | 2020

V k.ú. Mnichov u Loun, v evropsky významné lokalitě Oblík-Srdov-Brník provedl nájemce na ploše o rozloze 0,4338 ha výřez dřevin nežádoucích druhů dřevin (převážně trnky obecné, růže šípkové, svídy krvavé a hlohu obecného), jež převyšovaly výšku jednoho metru v nezapojeném porostu. Dřeviny byl vyřezány co nejníže u země. Opatření bylo provedeno v celkové hodnotě 32 154 Kč.

 

Print Friendly, PDF & Email