Řídicí výbor

Členy Řídicího výboru projektu Jedna příroda jsou:

Ing. Tomáš Kažmierski, Ministerstvo životního prostředí, předseda Řídicího výboru

Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa NP Č Švýcarsko

prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Biologické centrum AV ČR

Ing. Jan Šíma, Ministerstvo životního prostředí

doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., Univerzita Karlova

Ing. Arnoštka Jelínková, DiS., Ministerstvo Obrany

Ing. Zdeněk Klimeš, Asociace krajů

Mgr. Zdeněk Mačát, Správa NP Podyjí

Ing. Marie Perglerová, Ministerstvo zemědělství

Ing. Martin Veselý, Ministerstvo zemědělství

Mgr. Michal Petrus, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Pavel Pešout, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ing. BcA. Pavel Štěrba, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Mgr. Petr Havel, Ministerstvo životního prostředí

Ing. Romana Roučková, Správa NP Šumava

Ing. Lenka Růžičková, Ph.D., Ministerstvo Obrany

Mgr. Stanislav Březina, Správa KRNAP

Mgr. Dava Vačkárů Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Print Friendly, PDF & Email
Čeština