Eva Volfová, náměstkyně ministryně životního prostředí

Eva Volfová, náměstkyně ministryně životního prostředí

Aktivity v čase

14. 4. 2022
Infolisty o kuňce obecné, páchníku hnědém, ohniváčku černočárném a lesáku rumělkovém

Zpracovali jsme další čtyři infolisty o chráněných druzích

K deseti doposud používaným tiskovým materiálům o vybraných chráněných druzích a přírodních stanovištích přidala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR další čtyři, které informují o ohniváčku […]
21. 3. 2022
Vyplavený led na břehu rybníku Rožmberk v CHKO Třeboňsko. Foto: Johana Drlíková

Účastnili jsme se konference Cultivate 2022

9. března 2022 se v Třeboni uskutečnila evropská konference Cultivate, pořádaná projektem Horizont 2020, Cultivate: Co-creating cultural narratives for sustainable rural development (Kultivace: Spoluvytváření kulturních narativů […]

Novinky z ochrany přírody

20. 5. 2022

V neděli 22. května má svátek biodiverzita

Již tři desítky let si lidé po celém světě připomínají důležitost podpory biologické rozmanitosti pro zajištění udržitelného rozvoje. Ochrana přírodní pestrosti (biodiverzity) je nezbytnou součástí toho, […]
20. 5. 2022

Třicetiletá. Největší soustava chráněných území na světě má výročí. Chrání i naši přírodu

Největší soustava chráněných území na světě už třicet let chrání rozmanitost evropské přírody. Třicítku oslaví 21. května, na který připadá Evropský den soustavy Natura 2000. Česká […]
18. 5. 2022

V Mladé Boleslavi začal v dubnu výzkum syslů

Přírodovědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Ireny Schneiderové zahájili v pátek 1. dubna 2022 výzkumem syslů obecných na Radouči v Mladé Boleslavi. […]

CÍLE PROJEKTU

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Projektový tým

Čeština