Detail Konsolidované vrstvy ekosystémů pro obec Holice

Detail Konsolidované vrstvy ekosystémů pro obec Holice

Aktivity v čase

6. 1. 2022
Miroslav Dvorský

Každý rok chci zasadit alespoň jeden strom a vybudovat nějakou tůň

Rozhovor s Miroslavem Dvorským, vedoucím Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí se uskutečnil na podzim loňského roku na Hradisku nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Na louce, kterou […]
10. 12. 2021
Příklad strany z e-learningového kurzu o soustavě Natura 2000 projektu Jedna příroda

Spustili jsme e-learningový kurz Seznamte se se soustavou Natura 2000

V prosinci 2021 jsme pro všechny pracovníky orgánů ochrany přírody spustili e-learningový kurz Seznamte se se soustavou Natura 2000. Jeho vystudování zabere asi pět hodin a […]

Novinky z ochrany přírody

21. 1. 2022

Příklady dobré praxe v péči o rašeliniště přináší projekt LIFE Peat Restore

Devět partnerských organizací z pěti evropských zemí se podílelo na projektu LIFE Peat Restore, jehož cílem bylo v letech 2016 až 2021 obnovit zničená rašeliniště na […]
13. 1. 2022

Studie o vlivu dusíku na stav rostlin na obnovovaných loukách

Na konci listopadu 2021 zveřjnila online knihovna Wiley Online Library studii Nitrogen limitation reduces the performance of target plant species in restored meadows, v překladu Omezení […]
20. 12. 2021

Na co se dívat o vánočních svátcích?

Na konci listopadu jsme připravili pár knižních tipů, které doporučujeme ke čtení či jako vánoční dárek. Tentokrát přinášíme tipy filmové, dokumentární. Vlci na hranicích Dokument Martina […]

CÍLE PROJEKTU

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Projektový tým

Čeština