Koniklec otevřený. Foto: Aleš Zvára, Pladias.cz

Koniklec otevřený. Foto: Aleš Zvára, Pladias.cz

Aktivity v čase

30. 7. 2021

Potkáváme se s jinými českými LIFE projekty

V otázce zajištění vhodné a efektivní péče o chráněná území nejen soustavy Natura 2000 je neustále potřeba držet krok s novými poznatky a zkušenostmi. A v […]
27. 7. 2021
Zadávání nasbíraných dat do formuláře. Foto: Jonáš Gaigr

Sbíráme data o stavu předmětů ochrany

Jedním z důležitých výstupů projektu Jedna příroda je implementace poloautomatického systému hodnocení stavu předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v ČR. Díky tomuto […]

Novinky z ochrany přírody

29. 7. 2021

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Česká republika má od 27. července 2021 první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva. Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou […]
21. 7. 2021

Cestou za novým panelem pomůžou návštěvníci Děvína vzácným druhům hmyzu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR umístila na Děvíně, kousek od červené turistické značky, nové informační panely. Jeden z nich je putovní. Tak, jak se postupně […]
14. 7. 2021

Letní Zpravodaj MŽP se věnuje ochraně přírody

Letní číslo Zpravodaje MŽP se věnuje ochraně přírody a turismu v chráněných územích. V čísle je také rozhovor s Vladimírem Manou, náměstkem MŽP, který odpovídá na […]

CÍLE PROJEKTU

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Projektový tým

Čeština