Výmladkový les v evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava. Foto: Tereza Kočárková

Výmladkový les v evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava. Foto: Tereza Kočárková

Aktivity v čase

26. 11. 2021
Detail Konsolidované vrstvy ekosystémů pro obec Holice

Aktualizovali jsme Konsolidovanou vrstvu ekosystémů alias KVES

První verzi Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES) sestavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s CzechGlobe a Centrem výzkumu globální změny AV ČR v únoru […]
18. 11. 2021
Z komunikačního semináře v Mělníku, říjen 2021

Uspořádali jsme seminář o komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství

Téměř dvacet pracovníků ochrany přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  a krajských úřadů se zúčastnilo našeho prvního komunikačního semináře, který se uskutečnil 21. října […]

Novinky z ochrany přírody

15. 11. 2021

Páté číslo Ochrany přírody roku 2021 je venku

Říjnové vydání časopisu Ochrana přírody se zaměřuje na půdu, která je podle Bořivoje Šarapatky, českého krajinného ekologa a pedologa, vysokoškolského pedagoga a politika, mj. jednou z […]
13. 9. 2021

Vyšlo letošní čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

Hlavním tématem nového čísla časopisu Ochrana přírody jsou výsypky, haldy, lomy. V úvodníku Pavel Pešout konstatuje, že mezi odbornou veřejností není sporu o tom, že území […]
2. 9. 2021

Evropská Cena Natura 2000 hledá nové vítěze

Evropská komise zahájila přijímání přihlášek do soutěže o Cenu Natura 2000 pro rok 2022. Přihlásit se mohou neziskové organizace, podniku, zemědělci, vlastníci půdy, média i jednotlivci, […]

CÍLE PROJEKTU

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Projektový tým

Čeština