Koniklec otevřený. Foto: Aleš Zvára, Pladias.cz

Koniklec otevřený. Foto: Aleš Zvára, Pladias.cz

Aktivity v čase

6. 4. 2021
nebo ho můžete vynechat

Proběhl další seminář o soustavě Natura 2000 pro pracovníky ochrany přírody

Byť doba vzdělávacím akcím, osobnímu setkávání a debatám naživo nepřeje, projekt Jedna příroda jede dál. A tak jsme další seminář opět uspořádali online. Jeho tématem byla […]
8. 3. 2021
Tabule v evropsky významné lokalitě U hájenky

Instalujeme informační tabule v terénu

Díky projektu zajišťujeme ve vybraných evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech po celé České republice různá opatření s cílem předejít úbytku biologické rozmanitosti a vytvářet ideální […]
4. 3. 2021

Přinášíme první číslo Novinek projektu Jedna příroda

S radostí oznamujeme vydání prvního čísla zpravodaje o našich aktivitách s názvem Novinky projektu Jedna příroda (pdf, zdarma ke stažení). Informujeme v něm o opatřeních, která […]

Novinky z ochrany přírody

7. 4. 2021

Přírodní kapitál se nově hodnotí podle principů ekosystémového účetnictví

V březnu letošního roku přijala Statistická komise OSN na svém 52. zasedání rámec ekosystémových účtů jako mezinárodní statistický standard a zároveň tím stanovila základní principy ekonomického […]
23. 3. 2021

Národní park Podyjí dostal k narozeninám nové logo

Národní park Podyjí letos, který letos slaví 30 let od svého vyhlášení, dostává nově upravené logo, jehož autorem je zoolog, cestovatel a výtvarník Jan Dungel, autor […]
17. 3. 2021

Doporučujeme ke čtení aneb knihy o evropské přírodě pro začátečníky i pokročilé

V následujícím přehledu přinášíme některé zajímavé publikace související s evropskou ochranou přírody, které pojednávají o mapování biotopů, vybraných evropsky významných lokalitách či konkrétních druzích a v […]

CÍLE PROJEKTU

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Projektový tým

Čeština