Novinky a akce

Print Friendly, PDF & Email
  • Zvolte typ zprávy

  • Témata projektu

Nalezeno 1 Výsledky(ů)
Page 1 of 1

Projekt Jedna příroda má před sebou další perný rok

4. 3. 2021 | Tisková zpráva

Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Strana 1 z 1
Čeština