Novinky a akce

Print Friendly, PDF & Email
  • Zvolte typ zprávy

  • Témata projektu

Nalezeno 41 Výsledky(ů)
Page 1 of 1

AOPK ČR zveřejnila záznam z letošní konference Jak zadržet vodu v krajině

15. 02. 2021 | Novinka

28. ledna 2021 proběhla z auly České zemědělské univerzity online konference Jak zadržet vodu v krajině. Tentokrát se zaměřila na téma obnovy vodního režimu naší krajiny. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Celosvětová ochrana mokřadů slaví 50 let

01. 02. 2021 | Novinka

2. únor patří tradičně Světovému dni mokřadů. I letos si tak připomínáme mezinárodní úmluvu na ochranu mokřadů podepsanou před 50 lety v íránském Ramsaru.   Letošní […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Rok 2021 je mezinárodním rokem jeskyní a krasu

26. 01. 2021 | Novinka

Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021organizuje Mezinárodní speleologická unie (UIS), celosvětová organizace průzkumníků jeskyní a krasu, vědců, manažerů a pedagogů. Partnery Mezinárodního roku jeskyní a krasu […]

Print Friendly, PDF & Email


CzechGlobe zmapoval hodnoty přírody ve čtyřech CHKO

13. 01. 2021 | Novinka

Jedním z důležitých aspektů hodnocení ekosystémových služeb je vnímání přínosů přírody různými skupinami obyvatel a aktérů. Proto dochází k rozvoji participativních metod mapování a modelování služeb ekosystémů. Této […]

Print Friendly, PDF & Email


Zpravodaj MŽP se věnuje dětem a envivzdělávání

05. 01. 2021 | Novinka

Poslední číslo Zpravodaje MŽP roku 2020 se věnuje ekologické výchově, vzdělávání a osvětě, které jsou neodmyslitelnou součástí práce MŽP.  Zpravodaj tak obsahuje mj. rozhovor s ředitelem […]

Print Friendly, PDF & Email


Co se u nás letos podařilo

28. 12. 2020 | Novinka

Rok 2020 se do dějin nejspíš nezapíše jako rok pozitivní a plný úspěchů. I tak lze najít události, které se letos povedly, a to i v […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata: ,


Máme pro vás tipy na filmy a dokumenty na sváteční volno

23. 12. 2020 | Novinka

Vánoční svátky jsou často časem návštěv příbuzných a přátel či sledováním pohádek v televizi. Letošní rok návštěvám moc nepřeje a hodně pohádek už člověk několikrát viděl. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


MŽP startuje další záchranný program pro dva vzácné hořečky

18. 12. 2020 | Novinka

MŽP spouští záchranný program pro dvě vzácné rostliny – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Program by měl zajistit, aby fialové květy hořečků z naší přírody […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Poslední norská výzva letošního roku podpoří ekovýchovné aktivity

16. 12. 2020 | Novinka

Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Národní parky vyzývají ke klidným oslavám Silvestra

14. 12. 2020 | Novinka

#Slavímvklidu Pro někoho neodmyslitelná součást novoročních oslav, pro jiné hluk a stres. Pokud máte rádi ohňostroje, zůstaňte ve městech a obcích. V přírodě slavte bez nich, […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Příklad jak pomáhá OPŽP v chráněných územích

11. 12. 2020 | Novinka

Čtyři rybníky v přírodní rezervaci Bažantula s vzácnými rostlinnými společenstvy byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Fórum ochrany přírody 4/2020 je o datech

30. 11. 2020 | Novinka

Čtvrté letošní číslo časopisu Fórum ochrany přírody se věnuje zejména získávání, zpracování, využívání a interpretaci dat o ochraně přírody a krajiny v České republice. Fórum ochrany […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Proč je důležité hodnocení ekosystémových služeb?

23. 11. 2020 | Novinka

Odpovědi na tuto i další otázky, jako například jak hodnotná je příroda kolem nás a jak lze změřit její přínos, nabízí Jana Osúchová v článku Ekosystémové […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Vyšlo podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

18. 11. 2020 | Novinka

Havním tématem je tentokrát dvacetiletí našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska. V pátém čísle tak čtenáři najdou například rozhovor se současným ředitelem parku Pavlem Bendou […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata: ,


Studie o vlivu Programu LIFE na ochranu stanovišť a druhů

04. 11. 2020 | Novinka

Evropská komise vydala studii Bringing nature back through LIFE, která pojednává o vlivu Programu LIFE na přírodu a společnost v zemích Evropské unie. Publikace obsahuje informace […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Stav přírody v EU není příliš příznivý

22. 10. 2020 | Novinka

Evropská komise vydala 15. října 2010 souhrnnou hodnotící Zprávu o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ptácích a směrnice o […]

Print Friendly, PDF & Email


Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získala i Česká republika

16. 10. 2020 | Novinka

Ve středu 14. října ve večerních hodinách získala Česká republika společně s dalšími pěti zeměmi Cenu Natura 2000 v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů […]

Print Friendly, PDF & Email


Hlavní závěry Globální hodnotící zprávy o biologické rozmanitosti jsou přeloženy do češtiny

15. 10. 2020 | Novinka

Současný způsob využívání přírody vede k její degradaci. Dokonce v takovém rozsahu, že negativně ovlivňuje téměř všechny přínosy přírody lidem, které jsou pro společnost životně důležité, […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Probíhají výzkumné rozhovory s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích

12. 10. 2020 | Novinka

Připravujeme Metodickou příručku pro komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000. Chceme, aby byla co nejvhodnější pro použití v praxi. I proto probíhají […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


„Musíme změnit náš vztah k přírodě“ zní sdělení Summitu OSN o biologické rozmanitosti

08. 10. 2020 | Novinka

Zhoršování stavu biodiverzity a světových ekosystémů má vážné dopady na život lidí na všech kontinentech, shodli se účastníci historicky prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti. Setkání, […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata: , ,


Byl přijat Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000

01. 10. 2020 | Novinka

Česká republika přijala na konci září 2020 nový Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 pro období 2021–2027, ve zkratce známý jako PAF. Jeho postoupení Evropské […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata: ,


Uspořádali jsme seminář o ekologické obnově travních porostů

29. 09. 2020 | Novinka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody uspořádala 22. září 2020 seminář na téma Ekologická obnova travních porostů. Zúčastnili se […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


V programu Prostředí pro život je vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž

23. 09. 2020 | Novinka

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací […]

Print Friendly, PDF & Email


Hodnocení dopadu Společné zemědělské politiky na biodiverzitu

11. 09. 2020 | Novinka

V současné době probíhá hodnocení Společné zemědělské politiky platné pro všechny státy EU a zaměřující se na podporu zemědělců a zemědělské produkce s důrazem na udržitelné využívání zdrojů, rozvoj […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Sýček obecný a sysel obecný mají své záchranné programy

20. 08. 2020 | Novinka

Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy České republiky, se v posledních desetiletích kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Evropská Cena Natura 2000 může putovat i do České republiky

04. 08. 2020 | Novinka

Mezi 27 finalisty Ceny Natura 2000 za rok 2020 je také český projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians, volně přeloženo […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Národní park České Švýcarsko slaví 20 let

28. 07. 2020 | Novinka

Správa NP České Švýcarsko vydala další číslo, tentokrát jubilejního Zpravodaje České Švýcarsko, vydaného při příležitosti 20. výročí vzniku tohoto nejmladšího českého národního parku. Vydání retrospektivně shrnuje […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Příroda pohledem dětí

13. 07. 2020 | Novinka

Už dvacet let Správa Národního parku Podyjí každoročně vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž Příroda kolem nás. Letos se rozhodla vybrat nejzajímavější práce za poslední desetiletí a vystavit […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


V CHKO Žďárské vrchy je nový Dům přírody

29. 06. 2020 | Novinka

Ministr Richard Brabec 25. června slavnostně zahájil provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřel společně s ředitelem Agentury […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Ročenka AOPK ČR za rok 2019

23. 06. 2020 | Novinka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala Ročenku 2019, a informuje tak o tom, čím se vloni zabývala. Kromě různých informací a dat najdou čtenáři v […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Mezinárodní den rysů

11. 06. 2020 | Novinka

Na 11. června připadá Mezinárodní den rysů. Organizace věnující se ochraně této vzácné kočkovité šelmy u nás proto pro veřejnost připravily celou řadu akcí. Navštívit můžete […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Důmyslný systém tůní zpomaluje povrchovou vodu a vrací ji zpět pod povrch

04. 06. 2020 | Novinka

Na severním svahu Velkého Javorníku byla těžkou technikou narušena nepoužívaná přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Probíhá příjem žádostí do dotačního programu POPFK

02. 06. 2020 | Novinka

Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. Od pondělí 1. června 2020 se otevřelo příjem žádostí do […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Pojďte s námi do přírody

22. 05. 2020 | Novinka

Tipy na výlety na zajímavá místa, především do chráněných krajinných oblastí. Akce pro veřejnost, kde se lidé mohou dozvědět, jaká tajemství naše příroda skrývá. To je […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Mobilní aplikace Raci v ČR pomáhá mapovat výskyt raků

04. 05. 2020 | Novinka

Lidé, kteří si stáhnou aplikaci Raci v ČR v systému Android, se mohou aktivně podílet na mapování výskytu původních i nepůvodních raků na našem území. Aplikace […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


City Nature Challenge 2020

21. 04. 2020 | Novinka

I v roce 2020 se mohou lidé na celém světě ve dnech 24. až 27. dubna zapojit do pozorování a zaznemenávání co největšího počtu různých druhů. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


MŽP spouští záchranný program pro koniklec otevřený

01. 04. 2020 | Novinka

Koniklec otevřený – kriticky ohrožený druh s velkými fialovými květy, které je možné právě v těchto dnech vzácně spatřit už jen na několika lokalitách v České […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Únorové číslo časopisu Ochrana přírody

18. 03. 2020 | Novinka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala první letošní číslo časopisu Ochrana přírody. V úvodníku popisuje Bohumil Kučera, jak vypadala redakční práce v době, kdy časopis […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Počet vlčích smeček se za rok zvýšil

18. 03. 2020 | Novinka

V roce 2019 se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některa na naše území zasahovala jen nepatrně. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


107 rysů – to je výsledek nejrozsáhlejšího monitoringu česko-bavorsko-rakouské rysí populace

28. 02. 2020 | Novinka

Na rozloze 13 000 km2 žije 107 samostatných rysů. Přibližně třetinu z nich tvoří novopečené matky doprovázené koťaty. Výsledky této doposud nejpodrobnější a nejpřesnější studie právě […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Počet vlčích smeček se za rok zvýšil

28. 01. 2020 | Novinka

V roce 2019 se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některa na naše území zasahovala jen nepatrně. […]

Print Friendly, PDF & Email

Témata:


Strana 1 z 1
Čeština