Infolisty o vybraných chráněných druzích a přírodních stanovištích

Jedná se o informační materiály pro jednání s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích. Slouží tak i ke zvyšování povědomí o vybraných evropsky chráněných druzích a přírodních stanovištích.

Název infolistu Verze pro tisk
a web (náhled)
Čolek karpatský Čolek karpatský Verze pro tisk

Náhled

Čolek dravý,
čolek dunajský
a čolek velký
Verze pro tisk

Náhled

Chřástal polní Verze pro tisk

Náhled

Ještěrka zelená Verze pro tisk

Náhled

Kuňka obecná Verze pro tisk

Náhled

Kuňka žlutobřichá Verze pro tisk

Náhled

Lesák rumělkový
Verze pro tisk

Náhled

Modrásci bahenní a očkovaní Verze pro tisk

Náhled

Modrásek černoskvrnný Verze pro tisk

Náhled

Ohniváček černočárný
Verze pro tisk

Náhled

Páchník hnědý
Verze pro tisk

Náhled

Druhově bohaté smilkové louky Verze pro tisk

Náhled

Vápenité nebo zásadité skalní trávníky Verze pro tisk

Náhled

Vnitrozemské slané louky
(tzv. slaniska)
Verze pro tisk

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština