Pro média

 

Kontakty pro novináře:

Jitka Kozubková, Ministerstvo životního prostředí, jitka.kozubkova@mzp.cz, 730 122 365

Linda Zachystalová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, linda.zachystalova@nature.cz, 724 155 777

Věra Ježková, Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa, vera.jezkova@bc.cas.cz, 387 775 853

Kateřina Kaprová, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, katerina.kaprova@czp.cuni.cz, 723 506 731

Zuzana Harmáčková, Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, harmackova.z@czechglobe.cz, 702 012 022

Print Friendly, PDF & Email
Čeština