Modul: Natura 2000

Základní seminář o soustavě Natura 2000

Odborné vzdělávání vyžaduje určitou úroveň teoretických znalostí, a proto jsou obsahem prvního kurzu vzdělávacího modulu Natura 2000 základní informace o soustavě Natura 2000.

Výuka bude probíhat formou celodenního semináře, kde se účastníci seznámí se základními tematickými okruhy a pojmy:

  • co je soustava Natura 2000, aktuální stav i perspektiva v budoucnu,
  • její ukotvení v české legislativě,
  • plánování a následné provádění péče,
  • možnosti financování péče,
  • ochrana před nevhodným rozvojem lokalit.

Přednášet budou pracovníci AOPK ČR a MŽP, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Konkrétní přednášky navíc obohatí uvedením konkrétních příkladů z ochranářské praxe.

První seminář se kvůli opatřením souvisejícím s pandemií covid-19 přeměnil ve webinář, který se konal 12. a 13. listopadu, viz stránka Uspořádali jsme první webinář projektu Jedna příroda.

Další tentokrát snad již prezenční seminář plánujeme na první polovinu roku 2021.

 

Seminář pro pokročilé o soustavě Natura 2000

Seminář se bude věnovat tématu tzv. naturového hodnocení a jeho vazbě na další nástroje ochrany a jeho konání se plánuje na jaro 2021.

Print Friendly, PDF & Email
Čeština