Modul Management území soustavy Natura 2000

Díky projektu Jedna příroda si pracovníci orgánů ochrany přírody osvojí různé znalosti, seznámí se s příklady dobré praxe při péči o chráněná území a naučí se ovládat potřebné nástroje a postupy pro vlastní práci.

Pracovníci se formou seminářů a exkurzí do terénu (či jejich vícedenní kombinací) seznámí s jednotlivými výstupy projektu, které se týkají tzv. managementového cyklu, tj. budou jim představeny metody monitoringu a vyhodnocení stavu chráněného druhu či území → stanovení priorit péče → konkrétní příklady péče o předmět ochrany → vyhodnocení efektivity péče → určení dalších cílů péče o předmět ochrany → a na závěr aktualizace plánu péče.

Semináře zaměřené především na praktickou výuku a výměnu zkušeností povedou pracovníci AOPK ČR. Uskuteční se v letech 2022 až 2025.

Print Friendly, PDF & Email
Čeština