Modul Komunikační dovednosti

Schopnost umět efektivně komunikovat není vrozená. Naštěstí se jedná o dovednost, která se dá naučit a tréninkem je možné ji rozvíjet. Pro úspěšnou ochranu cenných území soustavy Natura 2000 jsou komunikační dovednosti klíčové.

Semináře o efektivní komunikaci proběhnou formou předávání zkušeností dobré praxe stávajícími pracovníky ochrany přírody směrem k těm, kteří cítí, že by se v této oblasti potřebovali zlepšit. Pozemky nacházející se na území soustavy Natura 2000 vlastní různé subjekty, farmáři, zemědělci, právnické osoby. Garanti lokalit, tedy pracovníci jednotlivých orgánů ochrany přírody, musí ke každému z nich přistupovat individuálně, využít různé komunikační nástroje a přístupy tak, aby se podařilo docílit dobré spolupráce a zajistit vhodná péče o chráněná území.

Do roku 2025 uspořádá AOPK ČR nejméně čtyři prezenční semináře. První seminář se měl uskutečnit v listopadu 2020, z důvodu pandemie byl však zrušen. Předpokládáme přeložení na jaro 2021. O dalších termínech budeme informovat.

Semináře:

21. října 2021, Mělník: Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství

Print Friendly, PDF & Email
Čeština