Modul Komunikační dovednosti

Schopnost umět efektivně komunikovat není vrozená. Naštěstí se jedná  o dovednost, která se dá naučit a tréninkem je možné ji rozvíjet. Pro úspěšnou ochranu cenných území soustavy Natura 2000 jsou komunikační dovednosti klíčové.

Semináře o efektivní komunikaci proběhnou  formou předávání zkušeností dobré praxe stávajícími pracovníky ochrany přírody směrem k těm, kteří cítí, že by se v této oblasti potřebovali zlepšit. Pozemky nacházející se na území soustavy Natura 2000 vlastní různé subjekty, farmáři, zemědělci, právnické osoby. Garanti lokalit, tedy pracovníci jednotlivých orgánů ochrany přírody, musí ke každému z nich přistupovat individuálně, využít různé komunikační nástroje a přístupy tak, aby se podařilo docílit dobré spolupráce a zajistit vhodná péče o chráněná území.

Do roku 2025 uspořádá AOPK ČR nejméně čtyři prezenční semináře. První se uskuteční v listopadu 2020. Další seminář lze očekávat na jaře 2021.

Print Friendly, PDF & Email
Čeština