Volné pozice

Print Friendly, PDF & Email

Referent ochrany přírody

Stav: přihlášky lze zaslat do 29. března 2021

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení

Výzkumný pracovník – ekonom na COŽP UK

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, detaily výběrového řízení


Pracovnice/pracovník na pozici odborné garance a koordinace hodnocení ekosystémových služeb v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborná pracovnice/odborný pracovník na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborný rada – odborník projektového oddělení

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Čeština