Volné pozice

V současné době pro náš projekt Jedna příroda nikoho nehledáme.

Doporučujeme se podívat na stránky jednotlivých organizací, které se na projektu podílí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a jeho nabídka možnosti studijních a vědeckých stáží na časově omezenou dobu
CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ministerstva životního prostředí
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Print Friendly, PDF & Email

UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Metodička/metodik vzdělávání v oddělení práce s veřejností

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Administrátor/ka veřejných zakázek v oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Správce rozpočtu v Oddělení ekonomiky projektů a programového financování

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Referent ochrany přírody

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Výzkumný pracovník – ekonom na COŽP UK

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, detaily výběrového řízení


Pracovnice/pracovník na pozici odborné garance a koordinace hodnocení ekosystémových služeb v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborná pracovnice/odborný pracovník na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborný rada – odborník projektového oddělení

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Čeština