Volné pozice

Pro náš projekt Jedna příroda v současné době hledáme:

Print Friendly, PDF & Email

Koordinátor managementových opatření projektu Jedna příroda

Stav: přihlášky lze posílat do 31. ledna 2022

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bližší informace: www.nature.cz


Koordinátor aktivity zaměřující se na komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000

Stav: přihlášky lze posílat do 7. února 2022

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bližší informace: www.nature.cz


Metodik hodnocení dopadu managementu

Stav: přihlášky lze posílat do 7. února 2022

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bližší informace: www.nature.cz


Administrátor/ka veřejných zakázek s působností na AOPK ČR

Stav: přihlášky lze posílat do 26. ledna 2022

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bližší informace: www.nature.cz


UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Specialista/specialistka na financování péče o soustavu Natura 2000 a posilování kapacit

Stav: výběrové řízení bylo ukončeno

Hledá: Ministerstvo životního prostředí, vodboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků(oddělení soustavy Natura 2000)

Bližší informace:  www. mzp.cz.


Správce ICT, vývojář 

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Bližší informace: www.nature.cz


Metodička/metodik vzdělávání v oddělení práce s veřejností

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Administrátor/ka veřejných zakázek v oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Správce rozpočtu v Oddělení ekonomiky projektů a programového financování

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Referent ochrany přírody

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Výzkumný pracovník – ekonom na COŽP UK

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, detaily výběrového řízení


Pracovnice/pracovník na pozici odborné garance a koordinace hodnocení ekosystémových služeb v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborná pracovnice/odborný pracovník na pozici v Integrovaném projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), detaily výběrového řízení


Odborný rada – odborník projektového oddělení

Stav: výběrové řízení ukončeno

Hledá: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, detaily výběrového řízení


Čeština