Provedená opatření

Od roku 2020 provádíme ve vybraných evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech v různých částech České republiky, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, opatření zlepšující stav a podmínky v daném území pro konkrétní druhy rostlin či živočichů či zlepšující stav daného přírodního stanoviště.

Špendlíky na mapě níže ilustračně zobrazují, kde všude se opatření doposud provedla. Ve filtru pod mapou lze vybrat příklady konkrétních opatření v daných letech.

Print Friendly, PDF & Email

Filtr lokalit

Nalezeno 6 Výsledky(ů)
Strana 1 z 1

Obnova lokality Stařanská

Evropsky významná lokalita Beskydy | Pastva, Seč | 2020

Ve prospěch předmětu ochrany v EVL Beskydy, kterým jsou podhorské až horské smilkové trávníky s výskytem jalovce byla na ploše přilbližně 1,3 ha v k.ú. Halenkov […]

Print Friendly, PDF & Email

Zvonovec liliolistý. Foto: Aleš Zvára

Ochrana zvonovce liliolistého a bylinného patra teplomilné sípákové doubravy

Evropsky významná lokalita Karlické údolí | Lesnická oplocenka | 2020

Z důvodu ochrany zvonovce liliolistého proti zimnímu okusu zvěře byly v EVL Karlické údolí postaveny dvě drátěné oplocenky o výšce 160 cm. Zároveň došlo k instalaci […]

Print Friendly, PDF & Email

Ruční kosení ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty

Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty | Sečení křovinořezem | 2020

V srpnu 2020 bylo v EVL Bílé Karpaty v k. ú. Strání 0,194 ha provedeno ruční kosení, včetně shrabání, úklidu a odvozu biomasy. Došlo tak k […]

Print Friendly, PDF & Email

Šetrné ruční sečení v lokalitě Psárky

Evropsky významná lokalita Beskydy | Sečení | 2020

V lokalitě Psárky v evropsky významné lokalitě Beskydy se vyskytují chráněných druhy rostlin a ve 3. zóně chráněné krajinné oblasi Beskydy jsou navíc chráněny mezofilní ovsíkové […]

Print Friendly, PDF & Email

Úpravy v botanicky cenné lokalitě Lúčka

Evropsky významná lokalita Beskydy | Odstranění náletu nad 3 m | 2020

Z důvodu ochrany mezofilních ovsíkových luk a podhorských až horských smilkových trávníků s jalovcem došlo v lokalitě Lúčka v EVL Beskydy, v k.ú. Morávka k výřezům […]

Print Friendly, PDF & Email

Výřez nežádoucích dřevin v EVL Oblík-Srdov-Bmík

Evropsky významná lokalita Oblík - Srdov - Brník | Prořezávky jehličnaté + listnaté | 2020

V k.ú. Mnichov u Loun, v evropsky významné lokalitě Oblík-Srdov-Brník provedl nájemce na ploše o rozloze 0,4338 ha výřez dřevin nežádoucích druhů dřevin (převážně trnky obecné, […]

Print Friendly, PDF & Email

Strana 1 z 1
Čeština