Provedená opatření

Print Friendly, PDF & Email

Filtr lokalit

Nalezeno 5 Výsledky(ů)
Strana 1 z 1

Obnova lokality „Stařanská“

Evropsky významná lokalita Beskydy | Pastva extenzivní, Seč křovinořezem, Seč ručně vedenou sekačkou | 2020

Ve prospěch předmětu ochrany v EVL Beskydy, kterým jsou podhorské až horské smilkové trávníky s výskytem jalovce byla na ploše přilbližně 1,3 ha v k.ú. Halenkov […]

Print Friendly, PDF & Email

Zvonovec liliolistý. Foto: Aleš Zvára

Ochrana zvonovce liliolistého a bylinného patra teplomilné sípákové doubravy

Evropsky významná lokalita Karlické údolí | Lesnická oplocenka | 2020

Z důvodu ochrany zvonovce liliolistého proti zimnímu okusu zvěře byly v EVL Karlické údolí postaveny dvě drátěné oplocenky o výšce 160 cm. Zároveň došlo k instalaci […]

Print Friendly, PDF & Email

Degradované paseky, kde se Polesí neúspěšně snaží o obnovu listnatého lesa, tvoří nezanedbatelnou část plochy EVL. Plochy jsou ohrožovány zejména nálety necílových dřevin, např. borovice lesní (Pinus sylvestris; viz obr.) nebo nepůvodního, resp. invazního trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Foto: Martin Vojík

Ruční kosení ve IV. zóně CHKO Bílé Karpaty

Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty | Sečení křovinořezem | 2020

V srpnu 2020 bylo v EVL Bílé Karpaty v k. ú. Strání 0,194 ha provedeno ruční kosení, včetně shrabání, úklidu a odvozu biomasy. Došlo tak k […]

Print Friendly, PDF & Email

Degradované paseky, kde se Polesí neúspěšně snaží o obnovu listnatého lesa, tvoří nezanedbatelnou část plochy EVL. Plochy jsou ohrožovány zejména nálety necílových dřevin, např. borovice lesní (Pinus sylvestris; viz obr.) nebo nepůvodního, resp. invazního trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Foto: Martin Vojík

Šetrné ruční sečení v lokalitě Psárky

Evropsky významná lokalita Beskydy | Sečení | 2020

V lokalitě Psárky v evropsky významné lokalitě Beskdy se vyskytují chráněných druhy rostlin a ve 3. zóně chráněné krajinné oblasi Beskydy jsou navíc chráněny mezofilní ovsíkové […]

Print Friendly, PDF & Email

Úpravy v botanicky cenné lokalitě „Lúčka“

Evropsky významná lokalita Beskydy | Odstranění náletu nad 3 m | 2020

Z důvodu ochrany mezofilních ovsíkových luk a podhorských až horských smilkových trávníků s jalovcem došlo v lokalitě „Lúčka“ v EVL Beskydy, v k.ú. Morávka k výřezům […]

Print Friendly, PDF & Email

Strana 1 z 1
Čeština