Chráněná území

V České republice jsou vyhlašována zvláště chráněná území (ZCHÚ) vymezená v zákoně o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). Pro přehlednost je lze rozdělit do dvou základních kategorií:

  • Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) – národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO)
  • Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP).

Bližší informace o pravidlech územní ochrany v České republice se uvádí na stránkách Ministerstva životního prostředí Zvláště chráněná území nebo Agentury ochrany přírody a krajiny Územní ochrana.

Po vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do vymezení soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000, která rozlišuje další dva typy chráněných území: evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).

Přehled všech výše uvedených typů chráněných území i detailní informace o nich lze najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

CHKO Bílé Karpaty (autorka: Šárka Mazánková)

Národní přírodní rezervace Koda

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština