Systematické vzdělávání pracovníků ochrany přírody

Projekt Jedna příroda se zaměřuje mimo jiné na přenos jednotlivých výstupů do praxe samotných vlastníků a uživatelů pozemků nacházejících se na chráněných územích soustavy Natura 2000. Jednou z cest, jak je oslovit, představuje systematické předávání informací ze strany manažerů, správců a garantů pozemků a dalších pracovníků různých orgánů ochrany přírody.

Během pěti let projektu bude proškoleno 400 pracovníků ochrany přírody prezenční formou a dalších 200 formou e-learningu. Školení a workshopy jsou otevřeny pracovníkům Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, krajských úřadů, národních parků a úřadů vojenských újezdů, kteří spravují či se nějakým způsobem podílejí na péči o pozemky v soustavě Natura 2000.

„Hlad” po odborném vzdělávání mezi pracovníky ochrany přírody byl patrný již při přípravě projektové žádosti. Pro upřesnění zacílení zamýšlených školení proběhl na začátku roku 2020 průzkum vzdělávacích potřeb. Díky zjištěným poznatkům připravili pracovníci AOPK ČR čtyři vzdělávací moduly šité na míru cílům projektu Jedna příroda.

Vzdělávací aktivity projektu Jedna příroda zajišťuje AOPK ČR. V případě dotazů se obracejte na koordinátorku vzdělávacích aktivit, Lindu Blättler, linda.blattler@nature.cz, nebo metodičku vzdělávání, Zuzanu Kövešlygety, zuzana.koveslygety@nature.cz.

Print Friendly, PDF & Email
Čeština