Aktivity v čase

Print Friendly, PDF & Email
  • Témata projektu

14. 4. 2022
Infolisty o kuňce obecné, páchníku hnědém, ohniváčku černočárném a lesáku rumělkovém

Zpracovali jsme další čtyři infolisty o chráněných druzích

K deseti doposud používaným tiskovým materiálům o vybraných chráněných druzích a přírodních stanovištích přidala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR další čtyři, které informují o ohniváčku […]
21. 3. 2022
Vyplavený led na břehu rybníku Rožmberk v CHKO Třeboňsko. Foto: Johana Drlíková

Účastnili jsme se konference Cultivate 2022

9. března 2022 se v Třeboni uskutečnila evropská konference Cultivate, pořádaná projektem Horizont 2020, Cultivate: Co-creating cultural narratives for sustainable rural development (Kultivace: Spoluvytváření kulturních narativů […]
8. 3. 2022

Vydáváme další číslo Novinek o projektu Jedna příroda

  V úvodníku prvního letošního čísla našeho zpravodaje Novinky o projektu Jedna příroda shrnuje Pavel Pešout, člen Řídicího výboru projektu Jedna příroda a ředitel Sekce ochrany […]
2. 3. 2022
Obálka metodiky Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

Připravujeme tištěnou verzi metodiky Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

V loňském roce zpracovali odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) metodiku […]
23. 2. 2022
Chemická likvidace invazních křídlatek roztroušených v lesních porostech a na říčních náplavech v EVL Niva Morávky.

Zajistili jsme péči o téměř 50 chráněných druhů a stanovišť soustavy Natura 2000

V uplynulém roce se díky projektu Jedna příroda podařilo zajistit více než tisícovku různých opatření v 84 evropsky chráněných územích v České republice za více než […]
17. 2. 2022
Naučná stezka Kladská

Navštívili jsme lokality případových studií pro hodnocení přínosů ekosystémových služeb

Zástupci CzechGlobe a Centra pro otázky životního prostředí (COŽP) navštívili v lednu 2022 tři lokality, kde budou zpracovány případové studie, jejichž cílem je identifikovat konkrétní synergie, […]
9. 2. 2022
Graf: Hodnocení komunikace s administrátory programu během podávání žádosti

Přinášíme výsledky dotazníkového šetření o financování soustavy Natura 2000

V loňském roce jsme vyzvali příjemce různých evropských a národních dotačních zdrojů zaměřených na ochranu přírody, především na soustavu Natura 2000, k vyplnění online dotazníku, jehož […]
3. 2. 2022
Z komunikačního školení o metodě nenásilné komunikace, praktické cvičení. Foto: Linda Blättner

Lepší komunikace je základem lepší spolupráce

Pro pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří se setkávají s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích a vyjednávají s nimi mj. konkrétní péči […]
27. 1. 2022

I v roce 2021 nám projekty Monitoring & Inventarizace a ISOP 2 přinesly potřebné údaje

Projekt Jedna příroda se opírá o dva komplementární projekty financované z Operačního programu Životní prostředí. Oba zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Díky jednomu získáváme […]
6. 1. 2022
Miroslav Dvorský

Každý rok chci zasadit alespoň jeden strom a vybudovat nějakou tůň

Rozhovor s Miroslavem Dvorským, vedoucím Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí se uskutečnil na podzim loňského roku na Hradisku nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Na louce, kterou […]
10. 12. 2021
Příklad strany z e-learningového kurzu o soustavě Natura 2000 projektu Jedna příroda

Spustili jsme e-learningový kurz Seznamte se se soustavou Natura 2000

V prosinci 2021 jsme pro všechny pracovníky orgánů ochrany přírody spustili e-learningový kurz Seznamte se se soustavou Natura 2000. Jeho vystudování zabere asi pět hodin a […]
6. 12. 2021
Označené stromy určené k pokácení jako součást přípravy plochy v evropsky významné lokalitě Oblík - Srdov - Brník na zajištění lesní pastvy. Foto: Tereza Kočárková

Vybrali jsme místa pro lesní pastvu zajišťovanou projektem Jedna příroda

Do konce letošního roku dokončíme výběr míst, na nichž bude ve spolupráci s vlastníky pozemků a pod dohledem regionálních pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR […]
1. 12. 2021
Pařezinová plocha v evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava téměř rok po provedení prosvětlovacího zásahu (foto: Tereza Kočárková)

Oživujeme historické způsoby lesního hospodaření

V loňském roce jsme díky projektu Jedna příroda zahájili přípravy jednoho z opatření zaměřeného na tradiční, avšak v dnešní době opomíjený, způsob lesního hospodaření – pařezení. […]
26. 11. 2021
Detail Konsolidované vrstvy ekosystémů pro obec Holice

Aktualizovali jsme Konsolidovanou vrstvu ekosystémů alias KVES

První verzi Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES) sestavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s CzechGlobe a Centrem výzkumu globální změny AV ČR v únoru […]
18. 11. 2021
Z komunikačního semináře v Mělníku, říjen 2021

Uspořádali jsme seminář o komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství

Téměř dvacet pracovníků ochrany přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  a krajských úřadů se zúčastnilo našeho prvního komunikačního semináře, který se uskutečnil 21. října […]
22. 10. 2021
Všichni účastníci monitorovací mise projektu Jedna příroda financovaného z evropského programu LIFE na vrcholu Brníku

Máme za sebou úspěšnou čtvrtou monitorovací misi našeho projeku

Ve dnech 19. a 20. října 2021 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá monitorovací mise našeho projektu Jedna příroda, kdy se zástupci ze společnosti NEEMO, Michaela […]
15. 10. 2021
Obrázek 2 Prioritizace ekosystémových služeb jako odpovědi na otázku: „Pro detailní hodnocení a zpracování metodiky byly zatím vybrány dva přínosy přírody (Regulace klimatu, Fyzické a duševní zážitky). Na které další přínosy (max. 5) bychom se měli v projektu zaměřit, aby pro Vás a Vaši instituci byly výstupy co nejvíce využitelné ve Vaší praxi?” (celkový počet hlasů: 215).

Zvyšujeme povědomí o ekosystémových službách

Projekt Jedna příroda se intenzivně věnuje využití konceptu ekosystémových služeb v praxi. Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního […]
4. 10. 2021
Novinky projektu Jedna příroda č. 2

Projekt Jedna příroda se blíží ke konci první fáze

S blížícím se ukončením první fáze projektu Jedna příroda vydáváme další číslo Novinek projektu Jedna příroda, které přináší informace o jeho nových výstupech a výsledcích aktivit. […]
14. 9. 2021

Zveme pracovníky orgánů ochrany přírody na seminář o komunikačních dovednostech

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pořádá díky projektu Jedna příroda seminář Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství. Je určen zejména […]
9. 9. 2021
Pastva náhorního skotu v evropsky významné lokalitě Rašeliniště Jizerky. Autor: Martin Koláš

V osadě Jizerka probíhá pastva náhorního skotu

Díky projektu Jedna příroda se můžete potkat se stádečkem skotského náhorního skotu v osadě Jizerka, která je součástí evropsky významné lokality Rašelniště Jizerky, kde jsou předmětem […]
30. 7. 2021
Lesní pastva v národní přírodní památce Hadce u Želivky. Foto: Ondřej Paše, www.kuricka.cz

Potkáváme se s jinými českými LIFE projekty

V otázce zajištění vhodné a efektivní péče o chráněná území nejen soustavy Natura 2000 je neustále potřeba držet krok s novými poznatky a zkušenostmi. A v […]
27. 7. 2021
Zadávání nasbíraných dat do formuláře. Foto: Jonáš Gaigr

Sbíráme data o stavu předmětů ochrany

Jedním z důležitých výstupů projektu Jedna příroda je implementace poloautomatického systému hodnocení stavu předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v ČR. Díky tomuto […]
19. 7. 2021

Připravujeme první kolo workshopů případových studií pro hodnocení přínosů ekosystémových služeb

Pracovníci projektu z organizace CzechGlobe připravují případové studie, které budou mít za úkol ukázat využitelnost analýzy ekosystémových služeb a hodnot přírodního kapitálu pro jednotlivé skupiny zainteresovaných […]
13. 7. 2021

Pro naši rozsáhlou analýzu financování projektů potřebujeme Vaši spolupráci

V projektu Jedna příroda analyzujeme různé dotační zdroje, díky kterým lze financovat projekty zaměřené na udržování a zlepšování stavu předmětů ochrany evropské soustavy Natura 2000. Vedle […]
1. 7. 2021
Odebírání vzorků pro hodnocení stavu rybníků. Foto: Jana Javorská

Uspořádali jsme seminář o rybnících

Během dvou horkých dnů 17. a 18. června 2021 se v Třeboni uskutečnil náš již druhý odborný seminář, který se tentokrát věnoval funkci a hospodaření na […]
22. 6. 2021
Obrázek zobrazující relativní rozdíly v hromadění C pod listnatými vs. jehličnatými stromy v závislosti na předchozím využití půdy, pH půdy a textuře půdy.

Vydali jsme článek v časopise Journal of Environmental Managemenent

Lucie Hüblová a Jan Frouz z naší partnerské organizace, Biologického centra AV ČR, v. v. i. – Výzkumné infrastruktury SoWa zveřejnili v prestižním odborném časopise Journal […]
14. 6. 2021
ESP konference 2021

Projekt Jedna příroda se představil na Evropské konferenci o ekosystémových službách

Ve dnech 7. až 10. června 2021 probíhala v estonském Tartu v pořadí již třetí evropská konference Partnerství pro ekosystémové služby (ESP) s názvem „Věda o […]
7. 6. 2021
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme druhé kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
13. 5. 2021
Spolupráce s vlastníky a hospodáři

Nová metodická příručka se zaměřuje na lepší komunikaci s vlastníky a hospodáři v cenných územích

Kvalitně nastavená spolupráce a funkční vztahy mezi různými aktéry jsou alfou a omegou v péči o chráněná území. Proto díky projektu Jedna příroda vznikla metodika, která […]
11. 5. 2021
Pastva ovcí. Foto: Jakub Hromas

Naplánovali jsme obnovní opatření v krajině pro letošní rok

V projektu Jedna příroda každoročně zajišťujeme obnovní péči v chráněných územích soustavy Natura 2000. Jedná se o území, kterým se v poslední době péče nedostávalo. V […]
14. 4. 2021
Jedna z ploch, kde bylo díky projektu Jedna příroda provedeno silné prosvětlení a in situ byli ponecháni vybraní zdraví a statní jedinci. Z hlediska ochrany přírody je cílem tvorba světlých lesů, nezbytných pro přežití teplomilných světlomilných lesních druhů rostlin i živočichů. Z pohledu lesích hospodářů je toto nadějný způsob, jak skloubit produkci dřeva s přirozeným způsobem obnovy lesa, a to jak generativně ze semen, tak i vegetativně formou výmladků. Foto: Tereza Kočárková

V EVL Hodonínská doubrava proběhl multioborový brainstorming

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) různého odborného zaměření, kteří se podílejí na projektu Jedna příroda, se zúčastnili březnového mezioborového setkání zaměřeného na […]
6. 4. 2021

Proběhl další seminář o soustavě Natura 2000 pro pracovníky ochrany přírody

Byť doba vzdělávacím akcím, osobnímu setkávání a debatám naživo nepřeje, projekt Jedna příroda jede dál. A tak jsme další seminář opět uspořádali online. Jeho tématem byla […]
8. 3. 2021
Tabule v evropsky významné lokalitě U hájenky

Instalujeme informační tabule v terénu

Díky projektu zajišťujeme ve vybraných evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech po celé České republice různá opatření s cílem předejít úbytku biologické rozmanitosti a vytvářet ideální […]
4. 3. 2021
Novinky o projektu Jedna příroda č. 1

Přinášíme první číslo Novinek projektu Jedna příroda

S radostí oznamujeme vydání prvního čísla zpravodaje o našich aktivitách s názvem Novinky projektu Jedna příroda (pdf, zdarma ke stažení). Informujeme v něm o opatřeních, která […]
22. 2. 2021

První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je […]
18. 2. 2021
Výsadba v PR Broumovská Bučina. Javor klen. Foto: Amálie Bártová

Pečujeme o stromy v evropsky chráněných územích

V roce 2020 jsme díky projektu Jedna příroda ve 14 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech sázeli, dosazovali a prováděli podsadbu či prořezávky stromů tam, kde […]
16. 2. 2021
Národní přírodní rezervace Koda

I české dotační programy podporují ochranu přírody a krajiny

Péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tedy evropsky chráněná území soustavy Natura 2000, se v České republice financuje z různých zdrojů. K národním a […]
4. 2. 2021
EVL Niva Nemanického potoka – před sečí. Foto: Kateřina Marková

V loňském roce jsme provedli desítky opatření v české krajině

V roce 2020 se díky projektu Jedna příroda v různých evropsky významných lokalitách (EVL) a ptačích oblastech (PO) podařilo zajistit zejména tvorbu a obnovu tůní, provádění […]
28. 1. 2021
Pastva koní v evropsky významné lokalitě Hradiště. Foto: Petr Jiskra

Pečujeme o evropsky významnou lokalitu Hradiště

Převážná část evropsky významné lokality (EVL) Hradiště je vojenským prostorem aktivně využívaným především k výcviku české armády a mezinárodní spolupráci. Menší část leží mimo vojenský prostor […]
19. 1. 2021
Oplocenka v EVL Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch. Foto: Zdeňka Parýzková

Chráníme stromy před škodami způsobenými zvěří

V minulém roce jsme představili několik opatření, která se provádějí především na nelesních plochách. Tentokrát se budeme věnovat způsobům péče o chráněná území, kde se díky […]
14. 1. 2021

Víte, kde má u nás příroda přednost?

Česká společnost široce podporuje ochranu přírody, přesto podle posledních sociologických průzkumů v klíčových termínech stále tápe. Většina Čechů nerozumí pojmům, jako je biodiverzita či co se […]
21. 12. 2020
Rozkvetlá endemická kuřička hadcová. Foto: www.kuricka.cz

Tři příklady, jak program LIFE podporuje českou ochranu přírody

Minulý týden jsme představili tři příklady projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát se budeme věnovat projektům podpořených z Programu LIFE a jeho prioritní oblasti […]
17. 12. 2020
Výřezy v EVL Dobrná na podporu podmínek pro čolka velkého. Foto: Zdeňka Parýzková

Výřezy nežádoucích dřevin se provádí od léta do zimy

Růže šípková, trnka obecná, višeň turecká zvaná mahalebka, janovec metlatý či slivoně jsou nepochybně na pohled krásné stromy a keře. Někdy však rostou v místech, kde […]
17. 12. 2020
Seč na EVL Na Požárech, podpořeno z OPŽP. Foto: Stránky projektu, AOPK ČR

OPŽP dlouhodobě podporuje projekty v ochraně přírody a krajiny

Provádění opatření v chráněných územích soustavy Natura 2000, která mají za cíl udržet či zlepšit stav tamějších předmětů ochrany, tedy jednotlivých druhů či přírodních stanovišť, je […]
3. 12. 2020
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme první kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Zástupci Ústavu výzkumu pro globální změnu AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
2. 12. 2020
Vyhloubení jedné z deseti tůní okrouhlého tvaru v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Milan Škrott

Tůně vrací do krajiny vodu a pomáhají v boji proti suchu

Jsou nedílnou součástí české přírody a díky nim každé místo ožívá, neboť se stávají domovem obojživelníků i jiných druhů, a pomáhají tak kromě zadržování vody v […]
20. 11. 2020
Snímek z úvodní prezentace Petra Havla

Uspořádali jsme první webinář projektu Jedna příroda

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 proběhla první vzdělávací akce projektu Jedna Příroda s názvem Český příběh soustavy Natura 2000. Původně plánovaný prezenční seminář se […]
18. 11. 2020
EVL Niva Nemanického potoka – po seči. Foto: Kateřina Marková

Seč chrání cenná stanoviště i jednotlivé druhy rostlin a živočichů

Louky, pastviny a další plochy s travními porosty patří k druhově nejbohatším společenstvům. Většina jich vznikla díky obhospodařování odlesněné půdy člověkem a ke svému udržení lidskou […]
29. 10. 2020
Pastva skotu na Ježovci v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Dana Morcinková

Pastva ovcí, koz i skotu pomáhá v chráněných územích od jara do zimy

V letech 2020 až 2025 budeme v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech spravovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zajišťovat potřebnou péči. V následujících týdnech […]
7. 10. 2020
Obálky české a anglické verez letáku o projektu Jedna příroda

Máme hotový leták o projektu

O projektu Jedna příroda budeme v brzké době moci informovat i díky tištěnému letáku, který vydáváme v českém a anglickém jazyce. Leták obsahuje základní informace o […]
Čeština