4. 2. 2022

Zemský ráj to na pohled – toulky českou krajinou

Správa KRNAP zve 17. února 2021 od 18 hodin do KCEV Krtek ve Vrchlabí na promítání fotografií Ctibora Košťála z Čech i Moravy, fotografie. Zavede vás […]
20. 12. 2021

Na co se dívat o vánočních svátcích?

Na konci listopadu jsme připravili pár knižních tipů, které doporučujeme ke čtení či jako vánoční dárek. Tentokrát přinášíme tipy filmové, dokumentární. Vlci na hranicích Dokument Martina […]
2. 12. 2021

Hledáme posilu

Do našeho projektového týmu na Ministerstvu životního prostředí, do odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, oddělení soustavy Natura 2000 hledáme specialistku či specialistu na financování […]
30. 11. 2021

Nejen vánoční knižní tipy projektu Jedna příroda

Přinášíme tipy na knihy, které nás zaujaly a které doporučujeme nejen jako dárky pod stromeček. U každé publikace uvádíme odkaz na nakladatelství, která knihu vydala a […]
13. 9. 2021

Vyšlo letošní čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

Hlavním tématem nového čísla časopisu Ochrana přírody jsou výsypky, haldy, lomy. V úvodníku Pavel Pešout konstatuje, že mezi odbornou veřejností není sporu o tom, že území […]
2. 9. 2021

Evropská Cena Natura 2000 hledá nové vítěze

Evropská komise zahájila přijímání přihlášek do soutěže o Cenu Natura 2000 pro rok 2022. Přihlásit se mohou neziskové organizace, podniku, zemědělci, vlastníci půdy, média i jednotlivci, […]
17. 8. 2021

Slavnosti pastvin 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří a obec Hlinná pořádají čtvrtý ročník Slavností pastvin, které se budou konat v sobotu 4. […]
3. 8. 2021

50. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Na konci září 2021 se uskuteční dvoudenní odborná konference pořádaná u příležitosti 50. výročí od vyhlášení CHKO Ždárské vrchy. Konference, na kterou zve Agentura ochrany přírody […]
14. 7. 2021

Letní Zpravodaj MŽP se věnuje ochraně přírody

Letní číslo Zpravodaje MŽP se věnuje ochraně přírody a turismu v chráněných územích. V čísle je také rozhovor s Vladimírem Manou, náměstkem MŽP, který odpovídá na […]
12. 7. 2021

Úspěšná kampaň #NeniZverJakoZver se rozšířila na všechny české národní parky

Za podpory Ministerstva životního prostředí se kampaně Není zvěř jako zvěř, kterou v roce 2019 poprvé představila Správa Krkonošského národního parku, v letošním roce účastní i […]
30. 6. 2021

Vyšlo letní číslo časopisu Ochrana přírody

Třetí letošní číslo časopisu Ochrana přírody se věnuje bilanci 30 let od vyhlášení národního parku Šumava. Přináší také rozhovor s Dr. Franzem Leiblem, ředitelem Národního parku […]
8. 6. 2021

Časopis Fórum ochrany přírody

V letošním roce vyšla již dvě čísla časopisu Fórum ochrany přírody. První číslo, vydané v březnu, se věnuje tématu zelené infrastruktury, a to z různých pohledů […]
27. 5. 2021

Krkonošská květena v Krtku a v genobance

KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí pořádá 12. června 2021 od 13:30 přednášku o vysokohorské květeně, jejím prostředí a exkurzi do obnovené genobanky vedená botanikem Správy […]
27. 5. 2021

Krtek, Vrchlabí a Krkonoše

Správa Krkonošského národního parku pořádá od 7. do 9. července 2021 příměstský tábor plný zábavy a poznání Krkonoš, a to pro děti od 8 do 15 […]
27. 5. 2021

Světový den stráže přírody v Moravském krasu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve 12. června 2021 od 9 do 16 hodin na exkurzi v terénu spojenou s pozorováním […]
22. 5. 2021

Den biodiverzity: Lidé jsou na přírodní pestrosti přímo závislí

  Jsme součástí reálného problému naší doby, ale jeho řešení je na nás Ztráta biodiverzity ovlivňuje život celé lidské společnosti, neboť ekosystémy s vyšší mírou biologické […]
26. 4. 2021

Dubnové číslo časopisu Ochrana příroda je venku

I tentokrát se časopis věnuje různých tématům. Za všechny jmenujme Podyjí z pohledu různých odborníků, hnědouhelné doly, střelbu olověnými broky v mokřadech či varování OSN v […]
26. 3. 2021

Sysli už věští jaro

S prvními teplejšími dny se vzácní sysli pomalu probouzejí ze zimního spánku. Minulý týden byli k vidění například na Radouči v Mladé Boleslavi. K zimnímu spánku […]
4. 3. 2021

Projekt Jedna příroda má před sebou další perný rok

Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to […]
4. 3. 2021
Novinky o projektu Jedna příroda č. 1

Přinášíme první číslo Novinek projektu Jedna příroda

S radostí oznamujeme vydání prvního čísla zpravodaje o našich aktivitách s názvem Novinky projektu Jedna příroda (pdf, zdarma ke stažení). Informujeme v něm o opatřeních, která […]
2. 3. 2021

Vyšlo letošní první číslo časopisu Ochrana přírody

Březnové vydání časopisu Ochrana přírody se věnuje Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu, kterým byl vyhlášen rok 2021. Úvodník tak patří Lubomíru Přibylovi, řediteli Správy jeskyní ČR. […]
1. 3. 2021

Evropská komise jednala s Českou republikou o soustavě Natura 2000

V polovině února se setkali zástupci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s představiteli Evropské komise a během více než pěti hodin […]
15. 2. 2021

AOPK ČR zveřejnila záznam z letošní konference Jak zadržet vodu v krajině

28. ledna 2021 proběhla z auly České zemědělské univerzity online konference Jak zadržet vodu v krajině. Tentokrát se zaměřila na téma obnovy vodního režimu naší krajiny. […]
1. 2. 2021

Celosvětová ochrana mokřadů slaví 50 let

2. únor patří tradičně Světovému dni mokřadů. I letos si tak připomínáme mezinárodní úmluvu na ochranu mokřadů podepsanou před 50 lety v íránském Ramsaru.   Letošní […]
14. 1. 2021

Víte, kde má u nás příroda přednost?

Česká společnost široce podporuje ochranu přírody, přesto podle posledních sociologických průzkumů v klíčových termínech stále tápe. Většina Čechů nerozumí pojmům, jako je biodiverzita či co se […]
5. 1. 2021

Ptačí hodinka

Česká společnost ornitogolická opět pořádá sčítání ptáků na krmítku, které se uskuteční od 8. do 10. ledna 2020. Zapojit se mohou všichni. Bližší informace, jak je […]
23. 12. 2020

Máme pro vás tipy na filmy a dokumenty na sváteční volno

Vánoční svátky jsou často časem návštěv příbuzných a přátel či sledováním pohádek v televizi. Letošní rok návštěvám moc nepřeje a hodně pohádek už člověk několikrát viděl. […]
30. 11. 2020

Fórum ochrany přírody 4/2020 je o datech

Čtvrté letošní číslo časopisu Fórum ochrany přírody se věnuje zejména získávání, zpracování, využívání a interpretaci dat o ochraně přírody a krajiny v České republice. Fórum ochrany […]
20. 11. 2020

Vyšlo podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

Havním tématem je tentokrát dvacetiletí našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska. V pátém čísle tak čtenáři najdou například rozhovor se současným ředitelem parku Pavlem Bendou […]
4. 11. 2020

Studie o vlivu Programu LIFE na ochranu stanovišť a druhů

Evropská komise vydala studii Bringing nature back through LIFE, která pojednává o vlivu Programu LIFE na přírodu a společnost v zemích Evropské unie. Publikace obsahuje informace […]
12. 10. 2020

Probíhají výzkumné rozhovory s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích

Připravujeme Metodickou příručku pro komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000. Chceme, aby byla co nejvhodnější pro použití v praxi. I proto probíhají […]
7. 10. 2020
Obálky české a anglické verez letáku o projektu Jedna příroda

Máme hotový leták o projektu

O projektu Jedna příroda budeme v brzké době moci informovat i díky tištěnému letáku, který vydáváme v českém a anglickém jazyce. Leták obsahuje základní informace o […]
6. 10. 2020
Setkání zástupců čtyř českých projektů LIFE v evropsky významné lokalitě Borkovická Blata. Foto: Ondřej Nitsch

Síťujeme se s českými projekty LIFE

Ve dnech 1. a 2. října 2020 proběhlo společné setkání hned čtyř českých projektů LIFE zaměřené na předávání zkušeností se zajišťováním aktivní péče o zvláště chráněná […]
20. 8. 2020

Sýček obecný a sysel obecný mají své záchranné programy

Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy České republiky, se v posledních desetiletích kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze […]
4. 8. 2020

Evropská Cena Natura 2000 může putovat i do České republiky

Mezi 27 finalisty Ceny Natura 2000 za rok 2020 je také český projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians, volně přeloženo […]
28. 7. 2020

Národní park České Švýcarsko slaví 20 let

Správa NP České Švýcarsko vydala další číslo, tentokrát jubilejního Zpravodaje České Švýcarsko, vydaného při příležitosti 20. výročí vzniku tohoto nejmladšího českého národního parku. Vydání retrospektivně shrnuje […]
23. 6. 2020

Ročenka AOPK ČR za rok 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala Ročenku 2019, a informuje tak o tom, čím se vloni zabývala. Kromě různých informací a dat najdou čtenáři v […]
21. 4. 2020

City Nature Challenge 2020

I v roce 2020 se mohou lidé na celém světě ve dnech 24. až 27. dubna zapojit do pozorování a zaznemenávání co největšího počtu různých druhů. […]
18. 3. 2020

Únorové číslo časopisu Ochrana přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala první letošní číslo časopisu Ochrana přírody. V úvodníku popisuje Bohumil Kučera, jak vypadala redakční práce v době, kdy časopis […]
Čeština