17. 5. 2022

Natura 2000 pomáhá zachránit řadu lokalit

U příležitosti 30. výročí soustavy Natura 2000 jsme oslovili Evu Volfovou, expertku na ochranu přírody a v současné době náměstkyni ministryně Anny Hubáčkové, aby nám odpověděla na […]
14. 4. 2022
Infolisty o kuňce obecné, páchníku hnědém, ohniváčku černočárném a lesáku rumělkovém

Zpracovali jsme další čtyři infolisty o chráněných druzích

K deseti doposud používaným tiskovým materiálům o vybraných chráněných druzích a přírodních stanovištích přidala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR další čtyři, které informují o ohniváčku […]
8. 3. 2022

Vydáváme další číslo Novinek o projektu Jedna příroda

  V úvodníku prvního letošního čísla našeho zpravodaje Novinky o projektu Jedna příroda shrnuje Pavel Pešout, člen Řídicího výboru projektu Jedna příroda a ředitel Sekce ochrany […]
2. 3. 2022
Obálka metodiky Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

Připravujeme tištěnou verzi metodiky Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

V loňském roce zpracovali odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) metodiku […]
25. 2. 2022

Živá půda spustila databázi zemědělských dotací

V pátek 25. února spustil projekt Živá půda internetové stránky s přehledem zemědělských dotací. Přehlednou databázi vytvořili společně s Ekotoxou a Česká společnost ornitologická. Obsahuje informace […]
23. 2. 2022
Chemická likvidace invazních křídlatek roztroušených v lesních porostech a na říčních náplavech v EVL Niva Morávky.

Zajistili jsme péči o téměř 50 chráněných druhů a stanovišť soustavy Natura 2000

V uplynulém roce se díky projektu Jedna příroda podařilo zajistit více než tisícovku různých opatření v 84 evropsky chráněných územích v České republice za více než […]
9. 2. 2022
Graf: Hodnocení komunikace s administrátory programu během podávání žádosti

Přinášíme výsledky dotazníkového šetření o financování soustavy Natura 2000

V loňském roce jsme vyzvali příjemce různých evropských a národních dotačních zdrojů zaměřených na ochranu přírody, především na soustavu Natura 2000, k vyplnění online dotazníku, jehož […]
21. 1. 2022

Příklady dobré praxe v péči o rašeliniště přináší projekt LIFE Peat Restore

Devět partnerských organizací z pěti evropských zemí se podílelo na projektu LIFE Peat Restore, jehož cílem bylo v letech 2016 až 2021 obnovit zničená rašeliniště na […]
6. 1. 2022
Miroslav Dvorský

Každý rok chci zasadit alespoň jeden strom a vybudovat nějakou tůň

Rozhovor s Miroslavem Dvorským, vedoucím Valašského ekocentra ČSOP ve Valašském Meziříčí se uskutečnil na podzim loňského roku na Hradisku nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. Na louce, kterou […]
6. 12. 2021
Označené stromy určené k pokácení jako součást přípravy plochy v evropsky významné lokalitě Oblík - Srdov - Brník na zajištění lesní pastvy. Foto: Tereza Kočárková

Vybrali jsme místa pro lesní pastvu zajišťovanou projektem Jedna příroda

Do konce letošního roku dokončíme výběr míst, na nichž bude ve spolupráci s vlastníky pozemků a pod dohledem regionálních pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny ČR […]
1. 12. 2021
Pařezinová plocha v evropsky významné lokalitě Hodonínská doubrava téměř rok po provedení prosvětlovacího zásahu (foto: Tereza Kočárková)

Oživujeme historické způsoby lesního hospodaření

V loňském roce jsme díky projektu Jedna příroda zahájili přípravy jednoho z opatření zaměřeného na tradiční, avšak v dnešní době opomíjený, způsob lesního hospodaření – pařezení. […]
18. 11. 2021
Z komunikačního semináře v Mělníku, říjen 2021

Uspořádali jsme seminář o komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství

Téměř dvacet pracovníků ochrany přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR  a krajských úřadů se zúčastnilo našeho prvního komunikačního semináře, který se uskutečnil 21. října […]
26. 10. 2021

Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci s partnery v ochraně přírody

Zveme pracovníky všech orgánů ochrany přírody v České republice do Olomouce, kde 23. listopadu 2021 pořádáme komunikační seminář o sdílení zkušeností a dobré praxe v komunikaci […]
22. 10. 2021
Všichni účastníci monitorovací mise projektu Jedna příroda financovaného z evropského programu LIFE na vrcholu Brníku

Máme za sebou úspěšnou čtvrtou monitorovací misi našeho projeku

Ve dnech 19. a 20. října 2021 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá monitorovací mise našeho projektu Jedna příroda, kdy se zástupci ze společnosti NEEMO, Michaela […]
4. 10. 2021
Novinky projektu Jedna příroda č. 2

Projekt Jedna příroda se blíží ke konci první fáze

S blížícím se ukončením první fáze projektu Jedna příroda vydáváme další číslo Novinek projektu Jedna příroda, které přináší informace o jeho nových výstupech a výsledcích aktivit. […]
9. 9. 2021
Pastva náhorního skotu v evropsky významné lokalitě Rašeliniště Jizerky. Autor: Martin Koláš

V osadě Jizerka probíhá pastva náhorního skotu

Díky projektu Jedna příroda se můžete potkat se stádečkem skotského náhorního skotu v osadě Jizerka, která je součástí evropsky významné lokality Rašelniště Jizerky, kde jsou předmětem […]
21. 7. 2021

Cestou za novým panelem pomůžou návštěvníci Děvína vzácným druhům hmyzu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR umístila na Děvíně, kousek od červené turistické značky, nové informační panely. Jeden z nich je putovní. Tak, jak se postupně […]
13. 7. 2021

Pro naši rozsáhlou analýzu financování projektů potřebujeme Vaši spolupráci

V projektu Jedna příroda analyzujeme různé dotační zdroje, díky kterým lze financovat projekty zaměřené na udržování a zlepšování stavu předmětů ochrany evropské soustavy Natura 2000. Vedle […]
2. 7. 2021

V národní výzvě programu LIFE je pro české žadatele připraveno 90 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE určenou českým žadatelům unijního programu LIFE v roce 2021. V minulosti se […]
1. 7. 2021
Odebírání vzorků pro hodnocení stavu rybníků. Foto: Jana Javorská

Uspořádali jsme seminář o rybnících

Během dvou horkých dnů 17. a 18. června 2021 se v Třeboni uskutečnil náš již druhý odborný seminář, který se tentokrát věnoval funkci a hospodaření na […]
3. 6. 2021

Rekordních 30 milionů korun nabídne program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. června lze podávat žádosti do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, […]
27. 5. 2021

Otevření NS Upolínová louka

Správa CHKO Slavkovský les 10. června 2021 od 15:00 slavnostně otevírá zrekonstruovanou naučnou stezku Upolínová louka pod Křížky. Součástí programu bude krátká exkurze do obou národních […]
13. 5. 2021
Spolupráce s vlastníky a hospodáři

Nová metodická příručka se zaměřuje na lepší komunikaci s vlastníky a hospodáři v cenných územích

Kvalitně nastavená spolupráce a funkční vztahy mezi různými aktéry jsou alfou a omegou v péči o chráněná území. Proto díky projektu Jedna příroda vznikla metodika, která […]
11. 5. 2021
Pastva ovcí. Foto: Jakub Hromas

Naplánovali jsme obnovní opatření v krajině pro letošní rok

V projektu Jedna příroda každoročně zajišťujeme obnovní péči v chráněných územích soustavy Natura 2000. Jedná se o území, kterým se v poslední době péče nedostávalo. V […]
14. 4. 2021
Jedna z ploch, kde bylo díky projektu Jedna příroda provedeno silné prosvětlení a in situ byli ponecháni vybraní zdraví a statní jedinci. Z hlediska ochrany přírody je cílem tvorba světlých lesů, nezbytných pro přežití teplomilných světlomilných lesních druhů rostlin i živočichů. Z pohledu lesích hospodářů je toto nadějný způsob, jak skloubit produkci dřeva s přirozeným způsobem obnovy lesa, a to jak generativně ze semen, tak i vegetativně formou výmladků. Foto: Tereza Kočárková

V EVL Hodonínská doubrava proběhl multioborový brainstorming

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) různého odborného zaměření, kteří se podílejí na projektu Jedna příroda, se zúčastnili březnového mezioborového setkání zaměřeného na […]
8. 3. 2021
Tabule v evropsky významné lokalitě U hájenky

Instalujeme informační tabule v terénu

Díky projektu zajišťujeme ve vybraných evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech po celé České republice různá opatření s cílem předejít úbytku biologické rozmanitosti a vytvářet ideální […]
22. 2. 2021

První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je […]
18. 2. 2021
Výsadba v PR Broumovská Bučina. Javor klen. Foto: Amálie Bártová

Pečujeme o stromy v evropsky chráněných územích

V roce 2020 jsme díky projektu Jedna příroda ve 14 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech sázeli, dosazovali a prováděli podsadbu či prořezávky stromů tam, kde […]
16. 2. 2021
Národní přírodní rezervace Koda

I české dotační programy podporují ochranu přírody a krajiny

Péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tedy evropsky chráněná území soustavy Natura 2000, se v České republice financuje z různých zdrojů. K národním a […]
4. 2. 2021
EVL Niva Nemanického potoka – před sečí. Foto: Kateřina Marková

V loňském roce jsme provedli desítky opatření v české krajině

V roce 2020 se díky projektu Jedna příroda v různých evropsky významných lokalitách (EVL) a ptačích oblastech (PO) podařilo zajistit zejména tvorbu a obnovu tůní, provádění […]
28. 1. 2021
Pastva koní v evropsky významné lokalitě Hradiště. Foto: Petr Jiskra

Pečujeme o evropsky významnou lokalitu Hradiště

Převážná část evropsky významné lokality (EVL) Hradiště je vojenským prostorem aktivně využívaným především k výcviku české armády a mezinárodní spolupráci. Menší část leží mimo vojenský prostor […]
19. 1. 2021
Oplocenka v EVL Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch. Foto: Zdeňka Parýzková

Chráníme stromy před škodami způsobenými zvěří

V minulém roce jsme představili několik opatření, která se provádějí především na nelesních plochách. Tentokrát se budeme věnovat způsobům péče o chráněná území, kde se díky […]
28. 12. 2020

Co se u nás letos podařilo

Rok 2020 se do dějin nejspíš nezapíše jako rok pozitivní a plný úspěchů. I tak lze najít události, které se letos povedly, a to i v […]
21. 12. 2020
Rozkvetlá endemická kuřička hadcová. Foto: www.kuricka.cz

Tři příklady, jak program LIFE podporuje českou ochranu přírody

Minulý týden jsme představili tři příklady projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát se budeme věnovat projektům podpořených z Programu LIFE a jeho prioritní oblasti […]
17. 12. 2020
Výřezy v EVL Dobrná na podporu podmínek pro čolka velkého. Foto: Zdeňka Parýzková

Výřezy nežádoucích dřevin se provádí od léta do zimy

Růže šípková, trnka obecná, višeň turecká zvaná mahalebka, janovec metlatý či slivoně jsou nepochybně na pohled krásné stromy a keře. Někdy však rostou v místech, kde […]
17. 12. 2020
Seč na EVL Na Požárech, podpořeno z OPŽP. Foto: Stránky projektu, AOPK ČR

OPŽP dlouhodobě podporuje projekty v ochraně přírody a krajiny

Provádění opatření v chráněných územích soustavy Natura 2000, která mají za cíl udržet či zlepšit stav tamějších předmětů ochrany, tedy jednotlivých druhů či přírodních stanovišť, je […]
16. 12. 2020

Poslední norská výzva letošního roku podpoří ekovýchovné aktivity

Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří […]
14. 12. 2020

Příklad jak pomáhá OPŽP v chráněných územích

Čtyři rybníky v přírodní rezervaci Bažantula s vzácnými rostlinnými společenstvy byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství. […]
2. 12. 2020
Vyhloubení jedné z deseti tůní okrouhlého tvaru v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Milan Škrott

Tůně vrací do krajiny vodu a pomáhají v boji proti suchu

Jsou nedílnou součástí české přírody a díky nim každé místo ožívá, neboť se stávají domovem obojživelníků i jiných druhů, a pomáhají tak kromě zadržování vody v […]
20. 11. 2020

Vyšlo podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

Havním tématem je tentokrát dvacetiletí našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska. V pátém čísle tak čtenáři najdou například rozhovor se současným ředitelem parku Pavlem Bendou […]
18. 11. 2020
EVL Niva Nemanického potoka – po seči. Foto: Kateřina Marková

Seč chrání cenná stanoviště i jednotlivé druhy rostlin a živočichů

Louky, pastviny a další plochy s travními porosty patří k druhově nejbohatším společenstvům. Většina jich vznikla díky obhospodařování odlesněné půdy člověkem a ke svému udržení lidskou […]
29. 10. 2020
Pastva skotu na Ježovci v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Dana Morcinková

Pastva ovcí, koz i skotu pomáhá v chráněných územích od jara do zimy

V letech 2020 až 2025 budeme v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech spravovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zajišťovat potřebnou péči. V následujících týdnech […]
8. 10. 2020

„Musíme změnit náš vztah k přírodě“ zní sdělení Summitu OSN o biologické rozmanitosti

Zhoršování stavu biodiverzity a světových ekosystémů má vážné dopady na život lidí na všech kontinentech, shodli se účastníci historicky prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti. Setkání, […]
1. 10. 2020

Byl přijat Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000

Česká republika přijala na konci září 2020 nový Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 pro období 2021–2027, ve zkratce známý jako PAF. Jeho postoupení Evropské […]
30. 9. 2020
Experimentální plocha pro inovativní management v evropsky významné lokalitě Hodonínské doubravy, foto: Tereza Kočárková

Začal dlouhodobý experiment v lesním porostu v EVL Hodonínská doubrava

Na unikátním štěrko-písčitém podloží ve střední části Dolnomoravského úvalu se na území mezi Hodonínem, Dubňany a Mutěnicemi rozprostírá na první pohled jednotvárný či dokonce nezajímavý lesní […]
29. 9. 2020

Uspořádali jsme seminář o ekologické obnově travních porostů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody uspořádala 22. září 2020 seminář na téma Ekologická obnova travních porostů. Zúčastnili se […]
11. 9. 2020

Hodnocení dopadu Společné zemědělské politiky na biodiverzitu

V současné době probíhá hodnocení Společné zemědělské politiky platné pro všechny státy EU a zaměřující se na podporu zemědělců a zemědělské produkce s důrazem na udržitelné využívání zdrojů, rozvoj […]
3. 8. 2020

Příroda Stránské skály a péče o ni

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve na botanickou exkurzi do národní přírodní rezervace a evropsky významné lokality Stránská skála. Průvodci botanik […]
14. 7. 2020

V péči o přírodu v lesích využíváme i téměř zapomenutá opatření

Sečení, šetrná pastva, výsadba stromů. To jsou příklady spíše tradičnějších způsobů hospodaření, díky kterým dochází k zachování biodiverzity či zlepšování stavu chráněných území a jednotlivých chráněných […]
10. 7. 2020
Evropsky významná lokalita Švařec (foto: Radka Broumová)

Připravujeme metodickou příručku pro komunikaci s vlastníky a nájemci pozemků

Zajištění efektivní péče o cenná území soustavy Natura 2000 se podobně jako v jiných projektech LIFE opírá především o dlouhodobou spolupráci a dobré vztahy s vlastníky […]
3. 7. 2020
Setkání pracovníků ochrany přírody, projekt Jedna příroda

Zjišťovali jsme vzdělávací potřeby pracovníků ochrany přírody

Dalšího vzdělávání není nikdy dost, což se týká i zkušených pracovníků nejen českých orgánů ochrany přírody. A proto se i v projektu Jedna příroda věnujeme předávání […]
9. 6. 2020

Světový den stráže přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve u příležitosti Světového dne stráže přírody na exkurzi spojenou s pozorováním sokola stěhovavého a s […]
4. 6. 2020

Důmyslný systém tůní zpomaluje povrchovou vodu a vrací ji zpět pod povrch

Na severním svahu Velkého Javorníku byla těžkou technikou narušena nepoužívaná přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého […]
2. 6. 2020

Probíhá příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. Od pondělí 1. června 2020 se otevřelo příjem žádostí do […]
20. 5. 2020

Bylinková brigáda na vřesovišti

V sobotu 20. června se s můžete vypravit na podyjská vřesoviště. Správě NP Podyjí pomůžete pečovat o louky a stepní trávníky v Trauznickém údolí. Čeká vás […]
1. 4. 2020

MŽP spouští záchranný program pro koniklec otevřený

Koniklec otevřený – kriticky ohrožený druh s velkými fialovými květy, které je možné právě v těchto dnech vzácně spatřit už jen na několika lokalitách v České […]
Čeština