21. 3. 2022
Vyplavený led na břehu rybníku Rožmberk v CHKO Třeboňsko. Foto: Johana Drlíková

Účastnili jsme se konference Cultivate 2022

9. března 2022 se v Třeboni uskutečnila evropská konference Cultivate, pořádaná projektem Horizont 2020, Cultivate: Co-creating cultural narratives for sustainable rural development (Kultivace: Spoluvytváření kulturních narativů […]
8. 3. 2022

Vydáváme další číslo Novinek o projektu Jedna příroda

  V úvodníku prvního letošního čísla našeho zpravodaje Novinky o projektu Jedna příroda shrnuje Pavel Pešout, člen Řídicího výboru projektu Jedna příroda a ředitel Sekce ochrany […]
26. 11. 2021
Detail Konsolidované vrstvy ekosystémů pro obec Holice

Aktualizovali jsme Konsolidovanou vrstvu ekosystémů alias KVES

První verzi Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES) sestavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s CzechGlobe a Centrem výzkumu globální změny AV ČR v únoru […]
15. 10. 2021
Obrázek 2 Prioritizace ekosystémových služeb jako odpovědi na otázku: „Pro detailní hodnocení a zpracování metodiky byly zatím vybrány dva přínosy přírody (Regulace klimatu, Fyzické a duševní zážitky). Na které další přínosy (max. 5) bychom se měli v projektu zaměřit, aby pro Vás a Vaši instituci byly výstupy co nejvíce využitelné ve Vaší praxi?” (celkový počet hlasů: 215).

Zvyšujeme povědomí o ekosystémových službách

Projekt Jedna příroda se intenzivně věnuje využití konceptu ekosystémových služeb v praxi. Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního […]
4. 10. 2021
Novinky projektu Jedna příroda č. 2

Projekt Jedna příroda se blíží ke konci první fáze

S blížícím se ukončením první fáze projektu Jedna příroda vydáváme další číslo Novinek projektu Jedna příroda, které přináší informace o jeho nových výstupech a výsledcích aktivit. […]
19. 7. 2021

Připravujeme první kolo workshopů případových studií pro hodnocení přínosů ekosystémových služeb

Pracovníci projektu z organizace CzechGlobe připravují případové studie, které budou mít za úkol ukázat využitelnost analýzy ekosystémových služeb a hodnot přírodního kapitálu pro jednotlivé skupiny zainteresovaných […]
22. 6. 2021
Obrázek zobrazující relativní rozdíly v hromadění C pod listnatými vs. jehličnatými stromy v závislosti na předchozím využití půdy, pH půdy a textuře půdy.

Vydali jsme článek v časopise Journal of Environmental Managemenent

Lucie Hüblová a Jan Frouz z naší partnerské organizace, Biologického centra AV ČR, v. v. i. – Výzkumné infrastruktury SoWa zveřejnili v prestižním odborném časopise Journal […]
14. 6. 2021
ESP konference 2021

Projekt Jedna příroda se představil na Evropské konferenci o ekosystémových službách

Ve dnech 7. až 10. června 2021 probíhala v estonském Tartu v pořadí již třetí evropská konference Partnerství pro ekosystémové služby (ESP) s názvem „Věda o […]
7. 6. 2021
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme druhé kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
27. 5. 2021

Třetí konference ESP Europe

Ve dnech 7. až 10. června se koná konference ESP Europe, kterou v estonském Tartu pořádá Ecosystem Services Partnership (ESP) na téma Věda, politika a praxe […]
13. 4. 2021

Jak lze využít ekosystémové účty při hodnocení přírody

Minulý týden jsme představili nový rámec pro hodnocení přírodního kapitálu a používaného ekosystémového účetnictví. Součástí tvorby vzniklých ekosystémových účtů je i zaměření na speciální tematické oblasti, […]
7. 4. 2021

Přírodní kapitál se nově hodnotí podle principů ekosystémového účetnictví

V březnu letošního roku přijala Statistická komise OSN na svém 52. zasedání rámec ekosystémových účtů jako mezinárodní statistický standard a zároveň tím stanovila základní principy ekonomického […]
3. 12. 2020
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme první kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Zástupci Ústavu výzkumu pro globální změnu AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
23. 11. 2020

Proč je důležité hodnocení ekosystémových služeb?

Odpovědi na tuto i další otázky, jako například jak hodnotná je příroda kolem nás a jak lze změřit její přínos, nabízí Jana Osúchová v článku Ekosystémové […]
15. 10. 2020

Hlavní závěry Globální hodnotící zprávy o biologické rozmanitosti jsou přeloženy do češtiny

Současný způsob využívání přírody vede k její degradaci. Dokonce v takovém rozsahu, že negativně ovlivňuje téměř všechny přínosy přírody lidem, které jsou pro společnost životně důležité, […]
8. 10. 2020

„Musíme změnit náš vztah k přírodě“ zní sdělení Summitu OSN o biologické rozmanitosti

Zhoršování stavu biodiverzity a světových ekosystémů má vážné dopady na život lidí na všech kontinentech, shodli se účastníci historicky prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti. Setkání, […]
17. 9. 2020

Jak přistupovat k hodnocení přínosů soustavy Natura 2000?

Projektoví pracovníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe ve spolupráci s ostatními partnery rozvinuli a definovali koncepční rámec, který nastavuje systematický a efektivní […]
20. 1. 2020
NPR Koda

Vytvoření databáze klíčových aktérů

Pro účely konzultací s předpokládanými uživateli výstupů hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000 vytvořili pracovníci CzechGlobe a COŽP ve spolupráci s dalšími partnery projektu Jedna příroda […]
Čeština