26. 10. 2021

Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci s partnery v ochraně přírody

Zveme pracovníky všech orgánů ochrany přírody v České republice do Olomouce, kde 23. listopadu 2021 pořádáme komunikační seminář o sdílení zkušeností a dobré praxe v komunikaci […]
22. 10. 2021
Všichni účastníci monitorovací mise projektu Jedna příroda financovaného z evropského programu LIFE na vrcholu Brníku

Máme za sebou úspěšnou čtvrtou monitorovací misi našeho projeku

Ve dnech 19. a 20. října 2021 se uskutečnila v pořadí již čtvrtá monitorovací mise našeho projektu Jedna příroda, kdy se zástupci ze společnosti NEEMO, Michaela […]
22. 10. 2021
Všichni účastníci monitorovací mise projektu Jedna příroda financovaného z evropského programu LIFE na vrcholu Brníku

Monitorovací mise 2021

V říjnu 2021 se uskutečnila již čtvrtá monitorovací mise projektu Jedna příroda, resp. evropského Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice. Po roční […]
15. 10. 2021
Obrázek 2 Prioritizace ekosystémových služeb jako odpovědi na otázku: „Pro detailní hodnocení a zpracování metodiky byly zatím vybrány dva přínosy přírody (Regulace klimatu, Fyzické a duševní zážitky). Na které další přínosy (max. 5) bychom se měli v projektu zaměřit, aby pro Vás a Vaši instituci byly výstupy co nejvíce využitelné ve Vaší praxi?” (celkový počet hlasů: 215).

Zvyšujeme povědomí o ekosystémových službách

Projekt Jedna příroda se intenzivně věnuje využití konceptu ekosystémových služeb v praxi. Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního […]
14. 10. 2021

Obnova krajiny a biodiverzity pomocí velkoplošných projektů

Česká botanická společnost ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, se Slovenskou botanickou společností a s Masarykovou univerzitou zvou na konferenci Velkoplošná ochrana a […]
4. 10. 2021
Novinky projektu Jedna příroda č. 2

Projekt Jedna příroda se blíží ke konci první fáze

S blížícím se ukončením první fáze projektu Jedna příroda vydáváme další číslo Novinek projektu Jedna příroda, které přináší informace o jeho nových výstupech a výsledcích aktivit. […]
23. 9. 2021

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, VÚV T. G. Masaryka, v. v. i. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. a Povodí Vltavy, s. p. zvou na […]
14. 9. 2021

Zveme pracovníky orgánů ochrany přírody na seminář o komunikačních dovednostech

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pořádá díky projektu Jedna příroda seminář Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství. Je určen zejména […]
14. 9. 2021

Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci se subjekty podnikajícími v zemědělství

Zveme Vás na seminář, jehož cílem je zvýšit komunikační dovednosti pracovníků orgánů ochrany přírody včetně krajských úřadů, správ vojenských újezdů i národních parků. Přednášejícími jsou Ladislav […]
13. 9. 2021

Vyšlo letošní čtvrté číslo časopisu Ochrana přírody

Hlavním tématem nového čísla časopisu Ochrana přírody jsou výsypky, haldy, lomy. V úvodníku Pavel Pešout konstatuje, že mezi odbornou veřejností není sporu o tom, že území […]
9. 9. 2021
Pastva náhorního skotu v evropsky významné lokalitě Rašeliniště Jizerky. Autor: Martin Koláš

V osadě Jizerka probíhá pastva náhorního skotu

Díky projektu Jedna příroda se můžete potkat se stádečkem skotského náhorního skotu v osadě Jizerka, která je součástí evropsky významné lokality Rašelniště Jizerky, kde jsou předmětem […]
2. 9. 2021

Evropská Cena Natura 2000 hledá nové vítěze

Evropská komise zahájila přijímání přihlášek do soutěže o Cenu Natura 2000 pro rok 2022. Přihlásit se mohou neziskové organizace, podniku, zemědělci, vlastníci půdy, média i jednotlivci, […]
19. 8. 2021

Botanik na Pálavě objevil kokotici žlutavou považovanou za vyhynulou

Nenápadnou rostlinku, kokotici žlutavou, známou u nás jen z Pouzdřanské stepi a spatřenou naposledy před dvaceti lety objevil botanik v přírodní rezervaci Šibeničník. V české přírodě […]
18. 8. 2021

Společným směrem – In der gemeinsamen Richtung

Český i rakouský národní park na Dyji, národní park Podyjí a Nationalpark Thayatal, slaví letos významné jubileum. Na společné konferenci, která se koná 19. až 21. […]
17. 8. 2021

Slavnosti pastvin 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří a obec Hlinná pořádají čtvrtý ročník Slavností pastvin, které se budou konat v sobotu 4. […]
3. 8. 2021

50. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

Na konci září 2021 se uskuteční dvoudenní odborná konference pořádaná u příležitosti 50. výročí od vyhlášení CHKO Ždárské vrchy. Konference, na kterou zve Agentura ochrany přírody […]
3. 8. 2021

Sokolí rok: letos v Jeseníkách vyvedli rekordních 41 mláďat

Hnízda tu opustilo nejvíce sokolích mláďat v novodobé historii. Zahnízdilo tu 21 párů sokolů, z hnízd vylétlo 41 mláďat. Je to přesně o deset ptáčat více […]
30. 7. 2021

Konference Ochrana přírody v opuštěných vojenských prostorech

Beleco, z. s. pořádá na začátku září 2021 závěrečnou konferenci projektu Military LIFE for Nature. Uskuteční se v Brně a je určena pracovníkům ochrany přírody, výzkumníkům […]
30. 7. 2021
Lesní pastva v národní přírodní památce Hadce u Želivky. Foto: Ondřej Paše, www.kuricka.cz

Potkáváme se s jinými českými LIFE projekty

V otázce zajištění vhodné a efektivní péče o chráněná území nejen soustavy Natura 2000 je neustále potřeba držet krok s novými poznatky a zkušenostmi. A v […]
29. 7. 2021

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Česká republika má od 27. července 2021 první přírodní lokalitu, oceněnou jako skutečná součást dědictví celého lidstva. Všech 15 dalších míst světového dědictví v ČR jsou […]
27. 7. 2021
Zadávání nasbíraných dat do formuláře. Foto: Jonáš Gaigr

Sbíráme data o stavu předmětů ochrany

Jedním z důležitých výstupů projektu Jedna příroda je implementace poloautomatického systému hodnocení stavu předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v ČR. Díky tomuto […]
21. 7. 2021

Cestou za novým panelem pomůžou návštěvníci Děvína vzácným druhům hmyzu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR umístila na Děvíně, kousek od červené turistické značky, nové informační panely. Jeden z nich je putovní. Tak, jak se postupně […]
20. 7. 2021

30 let divočiny – Medvědí stezka

Správa NP Šumava zve na vycházku po nejstarší naučné stezce u nás. Max. 20 účastníků se dozví, jak přírodní síly utvářeli tuto krajinu, o pohnutých dějinách […]
20. 7. 2021

Workshop: Jak správně na úhory

Správa NP Podyjí zve na worshop, kde budou mít účastníci příležitost dozvědět se, jak se v Podyjí hledají vhodné postupy pro zakládání a vedení úhorů tak, […]
20. 7. 2021

Pochůzka se strážcem NP České Švýcarsko

Správa NP České Švýcarsko zve na pochůzku od 10.00 se strážcem přírody za poznáním krásné přírodu našeho nejmladšího národního parku. Účastníci se rovněž dozví o zajímavé […]
19. 7. 2021

Připravujeme první kolo workshopů případových studií pro hodnocení přínosů ekosystémových služeb

Pracovníci projektu z organizace CzechGlobe připravují případové studie, které budou mít za úkol ukázat využitelnost analýzy ekosystémových služeb a hodnot přírodního kapitálu pro jednotlivé skupiny zainteresovaných […]
14. 7. 2021

Letní Zpravodaj MŽP se věnuje ochraně přírody

Letní číslo Zpravodaje MŽP se věnuje ochraně přírody a turismu v chráněných územích. V čísle je také rozhovor s Vladimírem Manou, náměstkem MŽP, který odpovídá na […]
13. 7. 2021

Pro naši rozsáhlou analýzu financování projektů potřebujeme Vaši spolupráci

V projektu Jedna příroda analyzujeme různé dotační zdroje, díky kterým lze financovat projekty zaměřené na udržování a zlepšování stavu předmětů ochrany evropské soustavy Natura 2000. Vedle […]
12. 7. 2021

Úspěšná kampaň #NeniZverJakoZver se rozšířila na všechny české národní parky

Za podpory Ministerstva životního prostředí se kampaně Není zvěř jako zvěř, kterou v roce 2019 poprvé představila Správa Krkonošského národního parku, v letošním roce účastní i […]
7. 7. 2021

Připravili jsme další infolisty o chráněných druzích a stanovištích

Na začátku letošního roku jsme představili první z řady infolistů předávaných vlastníkům a uživatelům pozemků v chráněných územích v různých koutech České republiky. Stejně jako únorový […]
2. 7. 2021

V národní výzvě programu LIFE je pro české žadatele připraveno 90 milionů korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE určenou českým žadatelům unijního programu LIFE v roce 2021. V minulosti se […]
1. 7. 2021
Odebírání vzorků pro hodnocení stavu rybníků. Foto: Jana Javorská

Uspořádali jsme seminář o rybnících

Během dvou horkých dnů 17. a 18. června 2021 se v Třeboni uskutečnil náš již druhý odborný seminář, který se tentokrát věnoval funkci a hospodaření na […]
30. 6. 2021

Vyšlo letní číslo časopisu Ochrana přírody

Třetí letošní číslo časopisu Ochrana přírody se věnuje bilanci 30 let od vyhlášení národního parku Šumava. Přináší také rozhovor s Dr. Franzem Leiblem, ředitelem Národního parku […]
22. 6. 2021
Obrázek zobrazující relativní rozdíly v hromadění C pod listnatými vs. jehličnatými stromy v závislosti na předchozím využití půdy, pH půdy a textuře půdy.

Vydali jsme článek v časopise Journal of Environmental Managemenent

Lucie Hüblová a Jan Frouz z naší partnerské organizace, Biologického centra AV ČR, v. v. i. – Výzkumné infrastruktury SoWa zveřejnili v prestižním odborném časopise Journal […]
14. 6. 2021
ESP konference 2021

Projekt Jedna příroda se představil na Evropské konferenci o ekosystémových službách

Ve dnech 7. až 10. června 2021 probíhala v estonském Tartu v pořadí již třetí evropská konference Partnerství pro ekosystémové služby (ESP) s názvem „Věda o […]
8. 6. 2021

Časopis Fórum ochrany přírody

V letošním roce vyšla již dvě čísla časopisu Fórum ochrany přírody. První číslo, vydané v březnu, se věnuje tématu zelené infrastruktury, a to z různých pohledů […]
7. 6. 2021
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme druhé kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Výzkumníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
3. 6. 2021

Rekordních 30 milionů korun nabídne program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1. června lze podávat žádosti do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, […]
27. 5. 2021

Třetí konference ESP Europe

Ve dnech 7. až 10. června se koná konference ESP Europe, kterou v estonském Tartu pořádá Ecosystem Services Partnership (ESP) na téma Věda, politika a praxe […]
27. 5. 2021

Vývoj přírodních lesů v Národním parku Šumava

Správa NP Šumava pořádá i 19. června komentovanou vycházku pro dvanáct registrovaných účastníků, kteří se vydají z Modravy po zelené TZT Stará březnická cesta, přes Březník, […]
27. 5. 2021

Třístoličník

Správa NP Šumava pořádá další komentovanou vycházku v rámci svého cyklu výjimečných vycházek do šumavské přírody s profesionálními průvodci Divočinou i s odborníky. Tentokrát se opět […]
27. 5. 2021

Perlorodka ve Vltavském luhu

Správa NP Šumava pořádá 12. června 2021 od 10 do 14 hodin komentovanou vycházku, která je součástí jejího cyklu výjimečných vycházek do šumavské přírody s profesionálními […]
27. 5. 2021

Krkonošská květena v Krtku a v genobance

KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí pořádá 12. června 2021 od 13:30 přednášku o vysokohorské květeně, jejím prostředí a exkurzi do obnovené genobanky vedená botanikem Správy […]
27. 5. 2021

Krtek, Vrchlabí a Krkonoše

Správa Krkonošského národního parku pořádá od 7. do 9. července 2021 příměstský tábor plný zábavy a poznání Krkonoš, a to pro děti od 8 do 15 […]
27. 5. 2021

Světový den stráže přírody v Moravském krasu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve 12. června 2021 od 9 do 16 hodin na exkurzi v terénu spojenou s pozorováním […]
27. 5. 2021

Den Českého lesa

11. září 2021 se od 11 hodin koná tradiční Den Českého lesa. Letos se zaměřuje na koňskou sílu. Akci pořádají Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, […]
27. 5. 2021

Odborná konference: Kras, jeskyně a lidé

U příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 pořádají Správa jeskyní České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Česká speleologická společnost a Česká geologická […]
27. 5. 2021

Výprava za jasoněm dymnivkovým

Správa národního parku Podyjí společně s Českou entomologickou společností pořádá 6. června 2021 od 10 hodin exkurzi zaměřenou především na představení významného vymírajícího druhu motýla jasoně […]
27. 5. 2021

Otevření NS Upolínová louka

Správa CHKO Slavkovský les 10. června 2021 od 15:00 slavnostně otevírá zrekonstruovanou naučnou stezku Upolínová louka pod Křížky. Součástí programu bude krátká exkurze do obou národních […]
26. 5. 2021

Evropský den chráněných území: podívejte se, co všechno umí příroda

Datum pro něj nebylo zvoleno náhodou – přesně před 112 lety bylo ve Švédsku vyhlášeno prvních devět evropských národních parků. Tipy na zajímavá místa především v […]
22. 5. 2021

Den biodiverzity: Lidé jsou na přírodní pestrosti přímo závislí

  Jsme součástí reálného problému naší doby, ale jeho řešení je na nás Ztráta biodiverzity ovlivňuje život celé lidské společnosti, neboť ekosystémy s vyšší mírou biologické […]
21. 5. 2021

Slavíme Den soustavy Natura 2000

Projekt Jedna příroda se zaměřuje na efektivnější správu soustavy Natura 2000 v České republice. Je tak naší téměř povinností oslavit dnešní den, 21. květen 2021, neboť […]
13. 5. 2021
Spolupráce s vlastníky a hospodáři

Nová metodická příručka se zaměřuje na lepší komunikaci s vlastníky a hospodáři v cenných územích

Kvalitně nastavená spolupráce a funkční vztahy mezi různými aktéry jsou alfou a omegou v péči o chráněná území. Proto díky projektu Jedna příroda vznikla metodika, která […]
11. 5. 2021
Pastva ovcí. Foto: Jakub Hromas

Naplánovali jsme obnovní opatření v krajině pro letošní rok

V projektu Jedna příroda každoročně zajišťujeme obnovní péči v chráněných územích soustavy Natura 2000. Jedná se o území, kterým se v poslední době péče nedostávalo. V […]
26. 4. 2021

Dubnové číslo časopisu Ochrana příroda je venku

I tentokrát se časopis věnuje různých tématům. Za všechny jmenujme Podyjí z pohledu různých odborníků, hnědouhelné doly, střelbu olověnými broky v mokřadech či varování OSN v […]
21. 4. 2021

Letošní „sčítání“ potvrdilo v Beskydech výskyt rysů a vlků

Pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy, slovenské Správy CHKO Kysuce, členové Hnutí DUHA, dobrovolní strážci CHKO Beskydy a další dobrovolníci se v únoru zúčastnili mapování velkých […]
14. 4. 2021
Jedna z ploch, kde bylo díky projektu Jedna příroda provedeno silné prosvětlení a in situ byli ponecháni vybraní zdraví a statní jedinci. Z hlediska ochrany přírody je cílem tvorba světlých lesů, nezbytných pro přežití teplomilných světlomilných lesních druhů rostlin i živočichů. Z pohledu lesích hospodářů je toto nadějný způsob, jak skloubit produkci dřeva s přirozeným způsobem obnovy lesa, a to jak generativně ze semen, tak i vegetativně formou výmladků. Foto: Tereza Kočárková

V EVL Hodonínská doubrava proběhl multioborový brainstorming

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) různého odborného zaměření, kteří se podílejí na projektu Jedna příroda, se zúčastnili březnového mezioborového setkání zaměřeného na […]
13. 4. 2021

Jak lze využít ekosystémové účty při hodnocení přírody

Minulý týden jsme představili nový rámec pro hodnocení přírodního kapitálu a používaného ekosystémového účetnictví. Součástí tvorby vzniklých ekosystémových účtů je i zaměření na speciální tematické oblasti, […]
7. 4. 2021

Přírodní kapitál se nově hodnotí podle principů ekosystémového účetnictví

V březnu letošního roku přijala Statistická komise OSN na svém 52. zasedání rámec ekosystémových účtů jako mezinárodní statistický standard a zároveň tím stanovila základní principy ekonomického […]
6. 4. 2021

Proběhl další seminář o soustavě Natura 2000 pro pracovníky ochrany přírody

Byť doba vzdělávacím akcím, osobnímu setkávání a debatám naživo nepřeje, projekt Jedna příroda jede dál. A tak jsme další seminář opět uspořádali online. Jeho tématem byla […]
26. 3. 2021

Sysli už věští jaro

S prvními teplejšími dny se vzácní sysli pomalu probouzejí ze zimního spánku. Minulý týden byli k vidění například na Radouči v Mladé Boleslavi. K zimnímu spánku […]
23. 3. 2021

Národní park Podyjí dostal k narozeninám nové logo

Národní park Podyjí letos, který letos slaví 30 let od svého vyhlášení, dostává nově upravené logo, jehož autorem je zoolog, cestovatel a výtvarník Jan Dungel, autor […]
17. 3. 2021

Doporučujeme ke čtení aneb knihy o evropské přírodě pro začátečníky i pokročilé

V následujícím přehledu přinášíme některé zajímavé publikace související s evropskou ochranou přírody, které pojednávají o mapování biotopů, vybraných evropsky významných lokalitách či konkrétních druzích a v […]
8. 3. 2021
Tabule v evropsky významné lokalitě U hájenky

Instalujeme informační tabule v terénu

Díky projektu zajišťujeme ve vybraných evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech po celé České republice různá opatření s cílem předejít úbytku biologické rozmanitosti a vytvářet ideální […]
4. 3. 2021

Projekt Jedna příroda má před sebou další perný rok

Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to […]
4. 3. 2021

Přinášíme první číslo Novinek projektu Jedna příroda

S radostí oznamujeme vydání prvního čísla zpravodaje o našich aktivitách s názvem Novinky projektu Jedna příroda (pdf, zdarma ke stažení). Informujeme v něm o opatřeních, která […]
2. 3. 2021

Vyšlo letošní první číslo časopisu Ochrana přírody

Březnové vydání časopisu Ochrana přírody se věnuje Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu, kterým byl vyhlášen rok 2021. Úvodník tak patří Lubomíru Přibylovi, řediteli Správy jeskyní ČR. […]
1. 3. 2021

Evropská komise jednala s Českou republikou o soustavě Natura 2000

V polovině února se setkali zástupci Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s představiteli Evropské komise a během více než pěti hodin […]
22. 2. 2021

První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je […]
18. 2. 2021
Výsadba v PR Broumovská Bučina. Javor klen. Foto: Amálie Bártová

Pečujeme o stromy v evropsky chráněných územích

V roce 2020 jsme díky projektu Jedna příroda ve 14 evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech sázeli, dosazovali a prováděli podsadbu či prořezávky stromů tam, kde […]
16. 2. 2021
Národní přírodní rezervace Koda

I české dotační programy podporují ochranu přírody a krajiny

Péče o evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tedy evropsky chráněná území soustavy Natura 2000, se v České republice financuje z různých zdrojů. K národním a […]
15. 2. 2021

AOPK ČR zveřejnila záznam z letošní konference Jak zadržet vodu v krajině

28. ledna 2021 proběhla z auly České zemědělské univerzity online konference Jak zadržet vodu v krajině. Tentokrát se zaměřila na téma obnovy vodního režimu naší krajiny. […]
4. 2. 2021
EVL Niva Nemanického potoka – před sečí. Foto: Kateřina Marková

V loňském roce jsme provedli desítky opatření v české krajině

V roce 2020 se díky projektu Jedna příroda v různých evropsky významných lokalitách (EVL) a ptačích oblastech (PO) podařilo zajistit zejména tvorbu a obnovu tůní, provádění […]
1. 2. 2021

Celosvětová ochrana mokřadů slaví 50 let

2. únor patří tradičně Světovému dni mokřadů. I letos si tak připomínáme mezinárodní úmluvu na ochranu mokřadů podepsanou před 50 lety v íránském Ramsaru.   Letošní […]
28. 1. 2021
Pastva koní v evropsky významné lokalitě Hradiště. Foto: Petr Jiskra

Pečujeme o evropsky významnou lokalitu Hradiště

Převážná část evropsky významné lokality (EVL) Hradiště je vojenským prostorem aktivně využívaným především k výcviku české armády a mezinárodní spolupráci. Menší část leží mimo vojenský prostor […]
26. 1. 2021

Rok 2021 je mezinárodním rokem jeskyní a krasu

Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021organizuje Mezinárodní speleologická unie (UIS), celosvětová organizace průzkumníků jeskyní a krasu, vědců, manažerů a pedagogů. Partnery Mezinárodního roku jeskyní a krasu […]
19. 1. 2021
Oplocenka v EVL Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch. Foto: Zdeňka Parýzková

Chráníme stromy před škodami způsobenými zvěří

V minulém roce jsme představili několik opatření, která se provádějí především na nelesních plochách. Tentokrát se budeme věnovat způsobům péče o chráněná území, kde se díky […]
14. 1. 2021

Víte, kde má u nás příroda přednost?

Česká společnost široce podporuje ochranu přírody, přesto podle posledních sociologických průzkumů v klíčových termínech stále tápe. Většina Čechů nerozumí pojmům, jako je biodiverzita či co se […]
13. 1. 2021

CzechGlobe zmapoval hodnoty přírody ve čtyřech CHKO

Jedním z důležitých aspektů hodnocení ekosystémových služeb je vnímání přínosů přírody různými skupinami obyvatel a aktérů. Proto dochází k rozvoji participativních metod mapování a modelování služeb ekosystémů. Této […]
5. 1. 2021

Ptačí hodinka

Česká společnost ornitogolická opět pořádá sčítání ptáků na krmítku, které se uskuteční od 8. do 10. ledna 2020. Zapojit se mohou všichni. Bližší informace, jak je […]
5. 1. 2021

Zpravodaj MŽP se věnuje dětem a envivzdělávání

Poslední číslo Zpravodaje MŽP roku 2020 se věnuje ekologické výchově, vzdělávání a osvětě, které jsou neodmyslitelnou součástí práce MŽP.  Zpravodaj tak obsahuje mj. rozhovor s ředitelem […]
5. 1. 2021

Konference Jak zadržet vodu v krajině

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vás zvou na sedmou odbornou konferenci Jak zadržet vodu v krajině, která se […]
28. 12. 2020

Co se u nás letos podařilo

Rok 2020 se do dějin nejspíš nezapíše jako rok pozitivní a plný úspěchů. I tak lze najít události, které se letos povedly, a to i v […]
23. 12. 2020

Máme pro vás tipy na filmy a dokumenty na sváteční volno

Vánoční svátky jsou často časem návštěv příbuzných a přátel či sledováním pohádek v televizi. Letošní rok návštěvám moc nepřeje a hodně pohádek už člověk několikrát viděl. […]
21. 12. 2020
Rozkvetlá endemická kuřička hadcová. Foto: www.kuricka.cz

Tři příklady, jak program LIFE podporuje českou ochranu přírody

Minulý týden jsme představili tři příklady projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát se budeme věnovat projektům podpořených z Programu LIFE a jeho prioritní oblasti […]
18. 12. 2020

MŽP startuje další záchranný program pro dva vzácné hořečky

MŽP spouští záchranný program pro dvě vzácné rostliny – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Program by měl zajistit, aby fialové květy hořečků z naší přírody […]
17. 12. 2020
Výřezy v EVL Dobrná na podporu podmínek pro čolka velkého. Foto: Zdeňka Parýzková

Výřezy nežádoucích dřevin se provádí od léta do zimy

Růže šípková, trnka obecná, višeň turecká zvaná mahalebka, janovec metlatý či slivoně jsou nepochybně na pohled krásné stromy a keře. Někdy však rostou v místech, kde […]
17. 12. 2020
Seč na EVL Na Požárech, podpořeno z OPŽP. Foto: Stránky projektu, AOPK ČR

OPŽP dlouhodobě podporuje projekty v ochraně přírody a krajiny

Provádění opatření v chráněných územích soustavy Natura 2000, která mají za cíl udržet či zlepšit stav tamějších předmětů ochrany, tedy jednotlivých druhů či přírodních stanovišť, je […]
16. 12. 2020

Poslední norská výzva letošního roku podpoří ekovýchovné aktivity

Více než 31 milionů korun na ekovýchovné a informační projekty nabídne Státní fond životního prostředí ČR z Norských fondů. V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří […]
14. 12. 2020

Národní parky vyzývají ke klidným oslavám Silvestra

#Slavímvklidu Pro někoho neodmyslitelná součást novoročních oslav, pro jiné hluk a stres. Pokud máte rádi ohňostroje, zůstaňte ve městech a obcích. V přírodě slavte bez nich, […]
14. 12. 2020

Příklad jak pomáhá OPŽP v chráněných územích

Čtyři rybníky v přírodní rezervaci Bažantula s vzácnými rostlinnými společenstvy byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství. […]
3. 12. 2020
Z webináře o hodnocení ekosystémových služeb v projektu Jedna příroda

Dokončili jsme první kolo participativních setkání o hodnocení ekosystémových služeb

Zástupci Ústavu výzkumu pro globální změnu AV ČR (CzechGlobe) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádali […]
2. 12. 2020
Vyhloubení jedné z deseti tůní okrouhlého tvaru v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Milan Škrott

Tůně vrací do krajiny vodu a pomáhají v boji proti suchu

Jsou nedílnou součástí české přírody a díky nim každé místo ožívá, neboť se stávají domovem obojživelníků i jiných druhů, a pomáhají tak kromě zadržování vody v […]
30. 11. 2020

Fórum ochrany přírody 4/2020 je o datech

Čtvrté letošní číslo časopisu Fórum ochrany přírody se věnuje zejména získávání, zpracování, využívání a interpretaci dat o ochraně přírody a krajiny v České republice. Fórum ochrany […]
23. 11. 2020

Proč je důležité hodnocení ekosystémových služeb?

Odpovědi na tuto i další otázky, jako například jak hodnotná je příroda kolem nás a jak lze změřit její přínos, nabízí Jana Osúchová v článku Ekosystémové […]
20. 11. 2020

Vyšlo podzimní číslo časopisu Ochrana přírody

Havním tématem je tentokrát dvacetiletí našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska. V pátém čísle tak čtenáři najdou například rozhovor se současným ředitelem parku Pavlem Bendou […]
20. 11. 2020
Snímek z úvodní prezentace Petra Havla

Uspořádali jsme první webinář projektu Jedna příroda

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 proběhla první vzdělávací akce projektu Jedna Příroda s názvem Český příběh soustavy Natura 2000. Původně plánovaný prezenční seminář se […]
18. 11. 2020
EVL Niva Nemanického potoka – po seči. Foto: Kateřina Marková

Seč chrání cenná stanoviště i jednotlivé druhy rostlin a živočichů

Louky, pastviny a další plochy s travními porosty patří k druhově nejbohatším společenstvům. Většina jich vznikla díky obhospodařování odlesněné půdy člověkem a ke svému udržení lidskou […]
4. 11. 2020

Studie o vlivu Programu LIFE na ochranu stanovišť a druhů

Evropská komise vydala studii Bringing nature back through LIFE, která pojednává o vlivu Programu LIFE na přírodu a společnost v zemích Evropské unie. Publikace obsahuje informace […]
29. 10. 2020
Pastva skotu na Ježovci v evropsky významné lokalitě Beskydy. Foto: Dana Morcinková

Pastva ovcí, koz i skotu pomáhá v chráněných územích od jara do zimy

V letech 2020 až 2025 budeme v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech spravovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zajišťovat potřebnou péči. V následujících týdnech […]
22. 10. 2020

Stav přírody v EU není příliš příznivý

Evropská komise vydala 15. října 2010 souhrnnou hodnotící Zprávu o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ptácích a směrnice o […]
16. 10. 2020

Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získala i Česká republika

Ve středu 14. října ve večerních hodinách získala Česká republika společně s dalšími pěti zeměmi Cenu Natura 2000 v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů […]
15. 10. 2020

Hlavní závěry Globální hodnotící zprávy o biologické rozmanitosti jsou přeloženy do češtiny

Současný způsob využívání přírody vede k její degradaci. Dokonce v takovém rozsahu, že negativně ovlivňuje téměř všechny přínosy přírody lidem, které jsou pro společnost životně důležité, […]
12. 10. 2020

Probíhají výzkumné rozhovory s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích

Připravujeme Metodickou příručku pro komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000. Chceme, aby byla co nejvhodnější pro použití v praxi. I proto probíhají […]
8. 10. 2020

„Musíme změnit náš vztah k přírodě“ zní sdělení Summitu OSN o biologické rozmanitosti

Zhoršování stavu biodiverzity a světových ekosystémů má vážné dopady na život lidí na všech kontinentech, shodli se účastníci historicky prvního Summitu OSN o biologické rozmanitosti. Setkání, […]
7. 10. 2020
Obálky české a anglické verez letáku o projektu Jedna příroda

Máme hotový leták o projektu

O projektu Jedna příroda budeme v brzké době moci informovat i díky tištěnému letáku, který vydáváme v českém a anglickém jazyce. Leták obsahuje základní informace o […]
6. 10. 2020
Setkání zástupců čtyř českých projektů LIFE v evropsky významné lokalitě Borkovická Blata. Foto: Ondřej Nitsch

Síťujeme se s českými projekty LIFE

Ve dnech 1. a 2. října 2020 proběhlo společné setkání hned čtyř českých projektů LIFE zaměřené na předávání zkušeností se zajišťováním aktivní péče o zvláště chráněná […]
6. 10. 2020

Aby nám nevyschlo…

Správa Národního parku Podyjí s partnery zve na odborný seminář Aby nám nevyschlo… určený zemědělcům, obcím nebo pracovníkům státní správy. O vstřícnějším hospodaření ke krajině a […]
6. 10. 2020

Biodiverzita a historické formy lesního hospodaření v CHKO Pálava

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava a Botanický ústav Akademie věd ČR zvou na exkurzi na Děvín v CHKO Pálava pořádanou v rámci […]
1. 10. 2020

Byl přijat Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000

Česká republika přijala na konci září 2020 nový Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 pro období 2021–2027, ve zkratce známý jako PAF. Jeho postoupení Evropské […]
30. 9. 2020
Experimentální plocha pro inovativní management v evropsky významné lokalitě Hodonínské doubravy, foto: Tereza Kočárková

Začal dlouhodobý experiment v lesním porostu v EVL Hodonínská doubrava

Na unikátním štěrko-písčitém podloží ve střední části Dolnomoravského úvalu se na území mezi Hodonínem, Dubňany a Mutěnicemi rozprostírá na první pohled jednotvárný či dokonce nezajímavý lesní […]
29. 9. 2020

Uspořádali jsme seminář o ekologické obnově travních porostů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody uspořádala 22. září 2020 seminář na téma Ekologická obnova travních porostů. Zúčastnili se […]
24. 9. 2020

Z jakých zdrojů lze financovat péči v evropsky chráněných územích?

Zajištění soustavy Natura 2000 a provádění samotné péče, managementu, zahrnující různorodá opatření v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, je finančně nákladným úsilím. V současné době […]
23. 9. 2020

V programu Prostředí pro život je vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 9. září 2020 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací […]
17. 9. 2020

Jak přistupovat k hodnocení přínosů soustavy Natura 2000?

Projektoví pracovníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe ve spolupráci s ostatními partnery rozvinuli a definovali koncepční rámec, který nastavuje systematický a efektivní […]
11. 9. 2020

Hodnocení dopadu Společné zemědělské politiky na biodiverzitu

V současné době probíhá hodnocení Společné zemědělské politiky platné pro všechny státy EU a zaměřující se na podporu zemědělců a zemědělské produkce s důrazem na udržitelné využívání zdrojů, rozvoj […]
8. 9. 2020

Vyšlo nové číslo časopisu Ochrana přírody

V letošním čtvrtém čísle se časopis Ochrana přírody věnuje zejména chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, která letos slaví 50 let od svého vyhlášení. V čísle dále […]
24. 8. 2020

Tak ty bys chtěl chodit krajinou?

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s. obnovuje v září pravidelné besedy z cyklu Zelené úterky. První z nich nese název Tak ty bys chtěl chodit […]
20. 8. 2020

Sýček obecný a sysel obecný mají své záchranné programy

Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy České republiky, se v posledních desetiletích kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze […]
17. 8. 2020

Netopýří noc 2020

27. srpna připadá každoročně na Mezinárodní noc pro netopýry. Po celé České republice proto různé organizace pořádají mnoho zajímavých převážně venkovních akcí. Chtějí tak širokou veřejnost […]
4. 8. 2020

Biodiverzita a historické formy lesního hospodaření v CHKO Pálava

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava pořádá ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR exkurzi na Děvín. Provázet a hovořit o historii […]
4. 8. 2020

Evropský den chráněných území v Českém krasu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český kras, zve na terénní exkurzi po naučné stezce Českým krasem za Hagenem. U jednotlivých zastavení bude možné […]
4. 8. 2020

Festival ptactva v Tachlovicích

Agentura ochrana přírody a krajiny, Správa CHKO Český kras zve na ornitologickou vycházku spojenou s ukázkou kroužkování. Ornitolog Jaroslav Veselý představí některé ptáky a bude vyprávět […]
4. 8. 2020

Za pokladem tisíců let

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy zve na rodinný kvíz, který lze vyluštit na procházce v národní přírodní rezervací Dářko a Radostínské […]
4. 8. 2020

Evropská Cena Natura 2000 může putovat i do České republiky

Mezi 27 finalisty Ceny Natura 2000 za rok 2020 je také český projekt Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians, volně přeloženo […]
3. 8. 2020

Příroda Stránské skály a péče o ni

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve na botanickou exkurzi do národní přírodní rezervace a evropsky významné lokality Stránská skála. Průvodci botanik […]
3. 8. 2020
Vyhloubení deseti tůní okrouhlého tvaru o Ø 5 až 10 m a hloubce cca 1 m při zachování obvodových litorálních zón v evropsky významné lokalitě Beskydy, přesněji na Plucnarce k.ú. Čeladná, kde žijí kuňka žlutobřichá a čolek karpatský. Foto: Milan Škrott

Projektová opatření v krajině v roce 2020

Díky projektu Jedna příroda se v letech 2020 až 2024 provádí různá opatření v krajině, zahrnující sečení, pastvu, kácení, oplocení, hloubení tůní atd. V této galerii […]
31. 7. 2020

Výstava 20 let NP České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko zve u příležitosti 20. výročí vzniku tohoto chráněného území na exteriérovou výstavu velkoformátových snímků fotografa Václava Sojky, kterou si mohou zájemci […]
28. 7. 2020

Národní park České Švýcarsko slaví 20 let

Správa NP České Švýcarsko vydala další číslo, tentokrát jubilejního Zpravodaje České Švýcarsko, vydaného při příležitosti 20. výročí vzniku tohoto nejmladšího českého národního parku. Vydání retrospektivně shrnuje […]
14. 7. 2020

V péči o přírodu v lesích využíváme i téměř zapomenutá opatření

Sečení, šetrná pastva, výsadba stromů. To jsou příklady spíše tradičnějších způsobů hospodaření, díky kterým dochází k zachování biodiverzity či zlepšování stavu chráněných území a jednotlivých chráněných […]
13. 7. 2020

Příroda pohledem dětí

Už dvacet let Správa Národního parku Podyjí každoročně vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž Příroda kolem nás. Letos se rozhodla vybrat nejzajímavější práce za poslední desetiletí a vystavit […]
10. 7. 2020
Evropsky významná lokalita Švařec (foto: Radka Broumová)

Připravujeme metodickou příručku pro komunikaci s vlastníky a nájemci pozemků

Zajištění efektivní péče o cenná území soustavy Natura 2000 se podobně jako v jiných projektech LIFE opírá především o dlouhodobou spolupráci a dobré vztahy s vlastníky […]
3. 7. 2020
Setkání pracovníků ochrany přírody, projekt Jedna příroda

Zjišťovali jsme vzdělávací potřeby pracovníků ochrany přírody

Dalšího vzdělávání není nikdy dost, což se týká i zkušených pracovníků nejen českých orgánů ochrany přírody. A proto se i v projektu Jedna příroda věnujeme předávání […]
29. 6. 2020

V CHKO Žďárské vrchy je nový Dům přírody

Ministr Richard Brabec 25. června slavnostně zahájil provoz devátého Domu přírody v České republice. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného otevřel společně s ředitelem Agentury […]
23. 6. 2020

Ročenka AOPK ČR za rok 2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala Ročenku 2019, a informuje tak o tom, čím se vloni zabývala. Kromě různých informací a dat najdou čtenáři v […]
15. 6. 2020

Vítání léta na Blšanském chlumu

Beleco, z.s. zve 20. června na komentovaná procházka s přírodovědci po stepích Malého i Velkého chlumu. Provázet budou Pavel Marhoul a Jiří Koptík ze spolku Beleco. […]
15. 6. 2020

Za skalami Kyjovského údolí

U příležitosti 20 let Národního parku České Švýcarsko Vás Správa NP České Švýcarsko zve 21. června na exkurzi do Kyjovského údolí u Krásné Lípy. Na výpravě […]
11. 6. 2020

Mezinárodní den rysů

Na 11. června připadá Mezinárodní den rysů. Organizace věnující se ochraně této vzácné kočkovité šelmy u nás proto pro veřejnost připravily celou řadu akcí. Navštívit můžete […]
9. 6. 2020

Za sysly na golf

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les zve na krátkou odpolední vycházku spojenou s pozorováním a snad i ukázkou odchycených syslů. […]
9. 6. 2020

Světový den stráže přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras zve u příležitosti Světového dne stráže přírody na exkurzi spojenou s pozorováním sokola stěhovavého a s […]
4. 6. 2020

Důmyslný systém tůní zpomaluje povrchovou vodu a vrací ji zpět pod povrch

Na severním svahu Velkého Javorníku byla těžkou technikou narušena nepoužívaná přibližovací linka na stahování dřeva. Po ní odtékalo při každém dešti velké množství vody do nedalekého […]
2. 6. 2020

Probíhá příjem žádostí do dotačního programu POPFK

Další adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy mají zelenou. Od pondělí 1. června 2020 se otevřelo příjem žádostí do […]
22. 5. 2020

Rozkvetlé podhůří

Víte, co všechno v podhůří Krkonoš roste? Vyrazte na botanickou vycházku, kterou pořádá Správa KRNAP. Společně můžete objevovat kraj lilií, vítodů, bradáčků a dalších kvetoucích i […]
22. 5. 2020

Pojďte s námi do přírody

Tipy na výlety na zajímavá místa, především do chráněných krajinných oblastí. Akce pro veřejnost, kde se lidé mohou dozvědět, jaká tajemství naše příroda skrývá. To je […]
20. 5. 2020

Sklářskou stezkou pohledem zoologa

Při příležitosti Evropského dne chráněných území Vás AOPK ČR, Správa CHKO Český les zve na terenní exkurzi po trase ze Staré Knížecí Huti po naučné stezce […]
20. 5. 2020

Bylinková brigáda na vřesovišti

V sobotu 20. června se s můžete vypravit na podyjská vřesoviště. Správě NP Podyjí pomůžete pečovat o louky a stepní trávníky v Trauznickém údolí. Čeká vás […]
20. 5. 2020

Za včelí královnou

Správa NP Podyjí zve společně se včelařem Františkem Texlem na zhruba tříhodinový program na stanovištích včelstev v okolí Vranova nad Dyjí zaměřený na význam včel pro […]
4. 5. 2020

Mobilní aplikace Raci v ČR pomáhá mapovat výskyt raků

Lidé, kteří si stáhnou aplikaci Raci v ČR v systému Android, se mohou aktivně podílet na mapování výskytu původních i nepůvodních raků na našem území. Aplikace […]
21. 4. 2020

City Nature Challenge 2020

I v roce 2020 se mohou lidé na celém světě ve dnech 24. až 27. dubna zapojit do pozorování a zaznemenávání co největšího počtu různých druhů. […]
1. 4. 2020

MŽP spouští záchranný program pro koniklec otevřený

Koniklec otevřený – kriticky ohrožený druh s velkými fialovými květy, které je možné právě v těchto dnech vzácně spatřit už jen na několika lokalitách v České […]
26. 3. 2020
Roll-upy projektu Jedna příroda

Informační cedule a roll-upy připraveny

Nedílnou součástí projektových aktivit je také zajištění propagace a povinné publicity. K tomu nepochybně pomohou připravené roll-upy určené pro přenášení a umístění na různé akce pořádané […]
18. 3. 2020

Únorové číslo časopisu Ochrana přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala první letošní číslo časopisu Ochrana přírody. V úvodníku popisuje Bohumil Kučera, jak vypadala redakční práce v době, kdy časopis […]
18. 3. 2020

Počet vlčích smeček se za rok zvýšil

V roce 2019 se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některa na naše území zasahovala jen nepatrně. […]
6. 3. 2020
Pastva koz v evropsky významné lokalitě Karlštejn-Koda

Příklady managementu

Díky projektu Jedna příroda bude zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000, podpořena dobrá spolupráce s vlastníky a uživateli tamějších pozemků a též […]
2. 3. 2020

Ministerstvo odstartovalo první integrovaný projekt LIFE zaměřený na evropsky chráněná území

Ministerstvo životního prostředí po pečlivé a náročné přípravě zaznamenalo velký úspěch u Evropské komise v Bruselu s návrhem svého rozsáhlého projektu zaměřeného na péči o evropskou […]
28. 2. 2020

107 rysů – to je výsledek nejrozsáhlejšího monitoringu česko-bavorsko-rakouské rysí populace

Na rozloze 13 000 km2 žije 107 samostatných rysů. Přibližně třetinu z nich tvoří novopečené matky doprovázené koťaty. Výsledky této doposud nejpodrobnější a nejpřesnější studie právě […]
6. 2. 2020

Film Natura 2000

Téměř třicetiminutový film představuje soustavu chráněných území soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji. Vznikl v roce 2012 díky projektu Jednotný informační a komunikační systém v NUTS […]
4. 2. 2020
Koniklec velkokvětý

Ilustrační fotografie projektu Jedna příroda

Díky projektu Jedna příroda bude zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000, podpořena dobrá spolupráce s vlastníky a uživateli tamějších pozemků a též […]
28. 1. 2020

Počet vlčích smeček se za rok zvýšil

V roce 2019 se osmnáct vlčích teritorií alespoň částečně nacházelo v České republice. Šestnáct z nich v pohraničních oblastech, některa na naše území zasahovala jen nepatrně. […]
20. 1. 2020
NPR Koda

Vytvoření databáze klíčových aktérů

Pro účely konzultací s předpokládanými uživateli výstupů hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000 vytvořili pracovníci CzechGlobe a COŽP ve spolupráci s dalšími partnery projektu Jedna příroda […]
31. 10. 2019

Terénní exkurze monitorovací mise

Projektový tým vyrazil společně s externími monitory 18. října 2019 na terénní exkurzi do chráněných krajinných oblastí Český kras a Brdy. Pracovníci AOPK ČR připravili návštěvu […]
Čeština